REKLAMA

LABOCANNA S.A.: Pismo z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. Memorandum informacyjnego

2021-08-05 08:52
publikacja
2021-08-05 08:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-05
Skrócona nazwa emitenta
LABOCANNA S.A.
Temat
Pismo z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. Memorandum informacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Labocanna S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2021 r. otrzymał z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „Komisja”) pismo, w którym Komisja zwraca uwagę, że katalog czynników ryzyka przedstawiony przez Spółkę w opublikowanym przez Spółkę Memorandum informacyjnym z związku z ofertą publiczną akcji serii D nie zawiera informacji na temat sytuacji finansowej Spółki, w szczególności odnoszących się do poniesionej przez Spółkę straty w I kwartale 2021 r.

Nadto, Komisja wskazała, że czynniki opisane w punktach 1.2.1. (Ryzyko związane z niepowodzeniem strategii rozwoju Spółki), 1.2.3. (Ryzyko związane z kondycją finansową spółek tworzących grupę kapitałową i możliwością skokowego obniżenia wartości aktywów Spółki), 1.2.6. (Ryzyko związane z utratą płynności finansowej) są opisane bardzo ogólnie, bowiem nie wskazują inwestorom konkretnego ryzyka/następstwa idącego za opisywaną okolicznością.

Nadto, Komisja wskazała, że w Memorandum informacyjnym brak jest czynników ryzyka związanych ze wstępną fazą projektu, który realizuje Spółka oraz informacji o potencjalnym wpływie na pozycje inwestorów.

W związku z powyższym Komisja nakazała uzupełnienie katalogu czynników ryzyka o te dotyczące sytuacji finansowej Spółki oraz wyżej wymienionych oraz o wyjaśnienie rozbieżności wskazanych na stronie 76 Memorandum informacyjnego pomiędzy aktualnym składem organów zarządzających i nadzorczych Spółki, a stanem wynikającym z treści akt Krajowego Rejestru Sądowego.

Komisja zażądała odpowiedzi na otrzymane przez Spółkę pismo w terminie 2 dni od daty otrzymania pisma oraz przedłużenia terminu przydziału akcji, tak aby umożliwić inwestorom złożenie ewentualnego oświadczenia o wycofaniu zgody na ich subskrypcję.

W związku z powyższym Spółka informuje, iż:

1. W terminie do 6 sierpnia 2021 r. przedstawi Suplement do Memorandum informacyjnego opublikowanego przez Spółkę w dniu 19 lipca 2021 r. (raport bieżący ESPI nr 26/2021) uwzględniający podniesione przez Komisję kwestie.
2. W dniu 5 sierpnia 2021 r. dokona zmiany Harmonogramu emisji opublikowanego w dniu 13 lipca 2021 r. (raport bieżący ESPI nr 25/2021) wydłużając terminy zapisów podstawowych i dodatkowych oraz zmieniając datę zakończenia emisji, a także inne terminy z Harmonogramu w związku z wydłużeniem okresu zapisów w terminie podstawowym i dodatkowym.
3. W terminie do 6 sierpnia 2021 r. udzieli odpowiedzi Komisji opisując zmiany wprowadzone do Memorandum informacyjnego i Harmonogramu emisji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-05 Dominik Staroń Prezes Zarządu Dominik Staroń
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki