REKLAMA

LABOCANNA S.A.: Informacja dotycząca warunkowej rejestracji akcji serii D Emitenta w KDPW

2021-10-06 17:21
publikacja
2021-10-06 17:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-06
Skrócona nazwa emitenta
LABOCANNA S.A.
Temat
Informacja dotycząca warunkowej rejestracji akcji serii D Emitenta w KDPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Labocanna S.A. ("Spółka") informuje, że powziął informację, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW” ) wydał oświadczenie nr 1180/2021 z dnia 1 października 2021 r. dotyczące zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, 13.547.160 (słownie: trzynaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje"), wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 czerwca 2021 roku.

Zgodnie z oświadczeniem KDPW rejestracja Akcji nastąpi pod warunkiem wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są inne akcje Emitenta oznaczone kodem ISIN PLCCTLS00017 w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania Akcji w alternatywnym systemie obrotu, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-06 Dominik Staroń Prezes Zarządu Dominik Staroń
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki