REKLAMA

LABOCANNA S.A.: Harmonogram publicznej oferty akcji serii D

2021-07-13 08:53
publikacja
2021-07-13 08:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-13
Skrócona nazwa emitenta
LABOCANNA S.A.
Temat
Harmonogram publicznej oferty akcji serii D
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Labocanna S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 13 lipca 2021 r. na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 10 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 8 lipca 2021 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki podjął uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków subskrypcji akcji serii D ("Uchwała Zarządu"). Zgodnie z Uchwałą Zarządu ustalono następujący harmonogram subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D ("Akcje Serii D"):

a) 19 lipca 2021 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
b) 6 sierpnia 2021 r. - zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
c) 17 sierpnia 2021 r. - przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych dokonany przez KDPW.
d) 18 - 20 sierpnia 2021 r. - przyjmowanie zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta .
e) 23 sierpnia 2021 r. - przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.

Szczegółowy opis zasad subskrypcji Akcji Serii D zostanie zawarty w memorandum informacyjnym, sporządzonym zgodnie z art. 37 b Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Memorandum Informacyjne").

Informacja o publikacji Memorandum Informacyjnego zostanie przekazana odrębnym raportem bieżącym, niezwłocznie po zamieszczeniu Memorandum Informacyjnego na stronie internetowej Spółki.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki została przekazana w raporcie bieżącym EBI nr 15/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-13 Dominik Staroń Prezes Zarządu Dominik Staroń
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki