REKLAMA

LABOCANNA: Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu

2021-09-15 14:36
publikacja
2021-09-15 14:36
Zarząd Spółki Labocanna S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 15 września 2021 r. powziął informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 15 września 2021 r. przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 765.000,00 zł do kwoty 2.119.716,00 zł poprzez emisję 13.547.160 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.354.716,00 zł. Kapitał zakładowy Spółki po ww. podwyższeniu dzieli się na 21.197.160 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do 21.197.160 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W związku z podwyższeniem kapitału zgodnie z Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2021 r. oraz złożonym przez Zarząd Spółki oświadczeniem o dookreśleniu kapitału z dnia 1 września 2021 r. zmieniono treść § 8 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść § 8 Statutu:

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 765.000 zł (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10 gr (10 groszy każda).

Aktualna treść § 8 Statutu:

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.119.716 zł (dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy siedemset szesnaście złotych) i dzieli się na 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10 gr (10 groszy każda) oraz 13.547.160 (trzynaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (10 groszy każda).

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Labocanna S.A. uwzględniający ww. zmiany.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210915_143649_0000136592_0000135047.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki