Kupno mieszkania od dewelopera - krok po kroku

analityk Bankier.pl

Zakup własnego mieszkania to jedna z najpoważniejszych życiowych decyzji. Jeśli zdecydowaliśmy się na kupno nowego lokalu, szybko zauważymy, że wybór jest szeroki, a konkurencja zacięta. Deweloperzy walczą o uwagę potencjalnych klientów, intensywnie reklamując swoje inwestycje. Podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę, poszukując czterech kątów na rynku pierwotnym.

klucze do domu
Źródło: Thinkstock

Zanim na dobre zaczniemy przyglądać się rynkowej ofercie, warto oszacować swoje finansowe możliwości. Od tego, ile jesteśmy w stanie przeznaczyć na inwestycję, zależeć będzie zakres poszukiwań. Dlatego, jeśli zamierzamy skorzystać z kredytu, pierwsze kroki powinniśmy skierować nie na budowę, lecz do banku lub pośrednika. Określenie zdolności kredytowej da nam punkt odniesienia i pozwoli jasno zdefiniować priorytety.

Warto pamiętać, że wydatki nie kończą się w momencie otrzymania kluczy, a wykończenie nowego lokum może pochłonąć spore kwoty. Z tego powodu ostrożnie zarządzajmy posiadanymi rezerwami, a oszczędności rozdzielmy pomiędzy wkład własny do kredytu oraz fundusz na dalsze prace w mieszkaniu. Jeśli poważnie myślimy o zaciągnięciu zobowiązania, należy także uporządkować osobiste finanse. Im wcześniej pozbędziemy się niepotrzebnych kart kredytowych i limitów, tym większa szansa na otrzymanie wyższej kwoty z banku.

1. Wybieramy nieruchomości

Wiemy, na ile nas stać, możemy więc skoncentrować się na poszukiwaniach. Jednym z podstawowych kryteriów będą zapewne cena, powierzchnia i lokalizacja. W pierwszych krokach nieoceniony okaże się internet, z którego dowiemy się, gdzie obecnie budują deweloperzy. Warto także wybrać się na targi nieruchomości, by móc w jednym miejscu spotkać się z wieloma przedstawicielami firm inwestujących na rynku pierwotnym i dowiedzieć się więcej o oferowanych przez nich mieszkaniach.

13 błędów popełnianych przy zakupie mieszkania» 13 błędów popełnianych przy zakupie mieszkania

Po wstępnym rozeznaniu będziemy mieli krótką listę interesujących nas inwestycji. Należy dowiedzieć się o nich jak najwięcej: sprawdzić czas dojazdu w różnych porach dnia, zorientować się, co buduje się w okolicy teraz i w najbliższej przyszłości, jak wygląda infrastruktura (drogi dojazdowe, sklepy, usługi). Szczególną uwagę poświęćmy deweloperowi i jego historii. Warto przejrzeć internetowe fora, dotrzeć do opinii osób, które już zamieszkały w budowanych przez niego budynkach, sprawdzić, czy terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

2. Sprawdzamy wybrane inwestycje

Po rynkowym rekonesansie odrzucimy większą część ciekawie zapowiadających się propozycji i będziemy mogli skoncentrować się na 1-2 inwestycjach, które najlepiej spełniają nasze oczekiwania. To czas, by wybrać konkretny lokal, udać się do biura sprzedaży i dokładniej przyjrzeć się proponowanym warunkom.

Zgodnie z obowiązującą od zeszłego roku tzw. ustawą deweloperską mamy prawo zażądać od sprzedawcy prospektu informacyjnego inwestycji. Warto ten dokument dokładnie przestudiować. Dowiemy się z niego m.in.:

 • jakie doświadczenie ma deweloper – w prospekcie wymienione będą zrealizowane inwestycje,
 • czy przeciwko deweloperowi nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,
 • jaki jest status prawny działki – czy jest obciążona (np. zabezpiecza kredyt bankowy),
 • jak wygląda plan zagospodarowania przestrzennego sąsiadujących działek,
 • czy w promieniu 1 km planowane są inwestycje infrastrukturalne (np. nowe drogi, oczyszczalnie ścieków, spalarnie itp.),
 • czy inwestycja posiada niezbędne zezwolenia,
 • jaki jest termin zakończenia inwestycji i przeniesienia prawa własności nieruchomości,
 • kto finansuje budowę i jak zabezpieczone są interesy nabywców (m.in. który bank prowadzi rachunek powierniczy).

Prospekt informacyjny powinien nam dać pojęcie o ewentualnych ryzykach związanych z wybraną inwestycją. Warto podkreślić, że gdy pieniędzy nabywców strzeże rachunek powierniczy (a jest to obowiązek w przypadku inwestycji rozpoczętych po wejściu w życie nowej ustawy), to nawet w razie bankructwa dewelopera odzyskamy swoje pieniądze. Możemy także zażądać sprawozdań finansowych firmy (lub spółki-matki w przypadku tzw. spółek celowych powoływanych na potrzeby konkretnej inwestycji), jeśli chcemy dokładnie sprawdzić kondycję naszego przyszłego kontrahenta. Deweloper powinien dać nam także dostęp do innych dokumentów, m.in. pozwolenia na budowę, projektu i księgi wieczystej nieruchomości.

Ranking kredytów hipotecznych» Ranking kredytów hipotecznych

Osobna część prospektu, przygotowana na potrzeby konkretnej transakcji, będzie zawierać informacje o wybranym przez nas lokalu, standardzie jego wykończenia, zamontowanych instalacjach oraz dane dotyczące części wspólnej budynku. Tę część także należy dokładnie przestudiować, chociażby po to, aby oszacować nakłady, które będą konieczne, zanim będziemy mogli się przeprowadzić.

3. Negocjujemy i podpisujemy umowę przedwstępną

Jesteśmy zdecydowani, wybraliśmy mieszkanie – czas na ostateczne negocjacje. Deweloperzy mogą być mniej lub bardziej elastyczni. Część zaproponuje upusty, inni nie będą skłonni do prowadzenia tego typu rozmów. Być może uda nam się wytargować tańsze miejsce w garażu albo podwyższony standard wykończenia – wiele zależy od sytuacji na rynku i powodzenia, jakim się cieszy wybrana przez nas inwestycja.

Po ustaleniu warunków finansowych przychodzi pora na podpisanie umowy deweloperskiej. Przed transakcją powinniśmy otrzymać jej wzór wraz z prospektem informacyjnym (będącym właściwie częścią umowy).

Najważniejszym elementem umowy jest zobowiązanie obydwu stron do zawarcia ostatecznej umowy, przenoszącej własność lokalu, w określonym momencie w przyszłości. Oprócz tego znajdzie się w niej informacja m.in. o:

 • cenie nieruchomości i jej lokalizacji,
 • terminach wpłaty zadatku,
 • terminach zapłaty kolejnych transz,
 • terminie przekazania lokalu,
 • skutkach ewentualnej zmiany terminu zakończenia inwestycji,
 • warunkach rozliczenia ewentualnych niezgodności z projektem (np. gdy powierzchnia mieszkania okaże się nieco inna niż w planie),
 • terminach i warunkach odbioru lokalu,
 • konsekwencjach wycofania się z zawartej umowy (standardowo – przepadek zadatku, gdy wycofa się kupujący, zwrot zadatku w podwójnej wysokości, gdy wycofa się sprzedający).

Umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego, a koszt dzielony jest pomiędzy dewelopera a kupującego.

Jedną z najpopularniejszych obecnie form rozliczeń jest płatność w transzach. Nabywca wpłaca np. 10% ceny jako zadatek po podpisaniu umowy deweloperskiej, a pozostałą część po zakończeniu inwestycji lub w transzach po kolejnych etapach jej realizacji.

Mieszkania z drugiej ręki droższe niż nowe» Mieszkania z drugiej ręki droższe niż nowe

Osoby wspierające się kredytem mogą zadatek sfinansować ze środków własnych. Jeśli kredyt ma w 100% pokryć koszt mieszkania, to umowa może być tak skonstruowana, że po jej podpisaniu mamy czas na dopełnienie kredytowych formalności. Wypłata kredytu będzie dopasowana do warunków zawartych w umowie.

Może zdarzyć się, że żaden z banków nie będzie skłonny udzielić nam kredytu. Niektórzy deweloperzy zwracają wówczas wpłacony zadatek, a niedoszły kupujący podpisuje zgodę na wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej nieruchomości. Może jednak zdarzyć się, że w umowie przewidziano inny tok postępowania, np. konieczność zapłaty zadatku lub jego części – należy to sprawdzić, jeśli obawiamy się, że kredyt może stanowić problem.

4. Odbieramy nasze mieszkanie

Po zakończeniu budowy umawiamy się z deweloperem na odbiór wybudowanego dla nas mieszkania. To bardzo ważny etap, czasem odbywa się jednak już po podpisaniu ostatecznej umowy. Warto postarać się fachową pomoc, chociażby w postaci zaufanego budowlańca z ekipy, która będzie wykańczać lokal. W umówionym dniu, w obecności przedstawiciela dewelopera oraz wykonawcy, powinniśmy sprawdzić m.in.:

 • czy standard wykończenia odpowiada ustaleniom zawartym w umowie,
 • czy nie ma wad w wykonaniu podłóg, ścian, montażu okien i drzwi, przygotowaniu instalacji i przyłączeń itp.,
 • czy wymiary pomieszczeń odpowiadają projektowi (ewentualne niezgodności można rozliczyć zgodnie z umową).

Dobrze jest także upewnić się, że ściany są równe, a kąty proste są faktycznie proste. Z tego powodu przydadzą się światło słoneczne i odpowiednie narzędzia, najlepiej w fachowych rękach.

Podpisując dokument odbioru mieszkania, oświadczamy, że akceptujemy jego stan, dlatego nie warto się spieszyć, należy natomiast skłonić dewelopera do usunięcia niedoróbek przed zakończeniem całego procesu. Ewentualne wady powinny zostać naprawione w ustalonym w umowie terminie.

5. Podpisujemy umowę ostateczną

Ostateczna umowa przekazująca własność kupionego przez nas mieszkania może zostać podpisana dopiero wówczas, gdy budynek będzie gotowy i oddany do użytkowania. Jeśli kupujemy gotowe mieszkanie, transakcję możemy sfinalizować po zakończeniu formalności kredytowych i podpisaniu umowy z bankiem. Jeśli natomiast nasze cztery kąty dopiero powstają, na ostatni etap przyjdzie nam zaczekać kilka lub kilkanaście miesięcy.

Kto ma szansę na kredyt hipoteczny w 2013 roku?» Kto ma szansę na kredyt hipoteczny w 2013 roku?

Aby nieruchomość trafiła ostatecznie w nasze ręce, lokal musi zostać wyodrębniony. Jeśli deweloper zaciągnął kredyt zabezpieczony hipoteką na inwestycji, musi przedstawić zgodę banku finansującego budowę na wyodrębnienie naszego mieszkania jako osobnej nieruchomości pozbawionej jakichkolwiek obciążeń.

Podpisanie ostatecznej umowy kupna nieruchomości odbywa się w obecności notariusza. Jeśli zaciągamy kredyt, po zakończeniu transakcji powinniśmy złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej i wpisanie hipoteki na rzecz banku (czasem kredytodawca zajmie się tym samodzielnie). Należy także bezzwłocznie ubezpieczyć nieruchomość od ognia i zdarzeń losowych. Koszty notarialne na tym etapie pokrywa w całości kupujący.

Jako właścicielom pozostaje nam już „tylko” wykończenie mieszkania i przeprowadzka.

Michał Kisiel,
analityk Bankier.pl

Michał Kisiel

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 1 sywiar

Zawsze chciałam zamieszkać samodzielnie na Woli. Wychowywałam się tu i dorastałam. Jest to moim zdaniem najbardziej urokliwa dzielnica, ale o wielu jej pięknych miejscach wiedzą jedynie mieszkańcy i stali bywalcy. Niestety w tej okolicy mieszkania są dość drogie. Myślę, że oferta Home Invest była bardzo konkurencyjna, więc się zdecydowałam

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 0 asrock40

Nowe to jednak nowe, nie ma się co oszukiwać. Każdy chyba przechodził przez remonty w swoim życiu i nikomu to się raczej nie podoba. W nowym mieszkaniu nic nas nie interesuje, mamy wszystko igła zrobione. Co do nowych mieszkań to myślę aby zainwestować w takowe i zarabiać na wynajmie. Znajoma kupiła mieszkanie na osiedlu Leśny Kwiat, jeszcze go nie odebrała a ma na nie już kilku chętnych najemców.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
24 2 bler85

Zakup własnego mieszkania (szczególnie pierwszego) to nie jest łatwe zadanie. I nawet nie chodzi tutaj o wybór, ale o te wszystkie formalności. Właśnie dlatego jestem bardzo zadowolona z tego, że trafiłam na firmę Grupo Lar. Przy kupnie mieszkania na jednym z budowanych przez tego dewelopera osiedlu (Nowe Bielany 2, przy ul. Duracza 10) mogłam liczyć na rzetelne informacje i to bez wychodzenia z domu. Szczerze mogę polecić tego dewelopera, który posiada również swój profil na FB https://www.facebook.com/GrupoLarPolska/

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
14 1 pewnylokal

Jak napisał autor artykułu "Zakup własnego mieszkania to jedna z najpoważniejszych życiowych decyzji." Dlatego często warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.
http://pewnylokal.pl/porady/

! Odpowiedz
0 3 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
6 1 oleczka008

Dzięki za porady. Właśnie jestem po rozmowie z przedstawicielem Inwestplanu. Kupuje mieszkanie od nich w Warszawie. Wasze rady przydały się :) Dobrze wiedzieć o czym się mówi.

! Odpowiedz
5 1 pawelczer

Polecam sprawdzić na http://www.royalproperties.pl/co-sprawdzic-kupujac-nieruchomosc/ na co uważać.Ogólne sprawy, ale często się o nich zapomina.

! Odpowiedz
2 1 ~michail

To wszystko zależy kto czego oczekuje od takiego mieszkania czy apartamentu :P Jak ktoś szuka lokalu na rozkręcenie firmy to taka lokalizacja może być rzeczywiście bardzo pomocna, a jak ktoś szuka mieszkania to lepiej jest zainwestować w coś blisko centrum i zapłacić za to o wiele mniej. Moim zdaniem nie ma co przepłacać. Sam zainwestowałem w mieszkanie na Pradze Południe na Sulejkowskiej 21 i ani trochę nie żałuję :P

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~alexc

ja jeszcze sprawdzałem czy deweloper należy do pzfd, ich tam obowiazuja rozne zasady i kodeksy wiec sa bardziej wiarygodni

! Odpowiedz
16 1 ~Maxi

Długo szukałem alternatywy dla trzymania pieniędzy w banku i w końcu udało się. Zainwestowałem w zakup mieszkania nad morzem na Osiedlu Navigator w Kołobrzegu. Osiedle godne polecenia ;)

! Odpowiedz
3 0 ~maciek

W Miasteczku Wawer ma powstać 1000 nowych mieszkań, w tym roku 2017 63 mieszkania, a inwestor ma pozwolenie na budowę następnych 370 mieszkań. Teraz czekają na pozwolenia na budowę kolejnych 570 mieszkań. Łącznie ma być 11 budynków 4-9-kondygnacyjnych – czyli łącznie ok. 1000 mieszkań. Mieszkania będą z widokiem na las, świetne miejsce do mieszkania i odpoczynku.Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~artur

polecam sprawdzanie deweloperow w polskim zwiazku firm deweloperskich. udzielaja porad

! Odpowiedz
6 0 ~Iza

Prosze o informacje
Chce kupic mieszkanie które juz jest i dostałam jakieś dane do przelewu i to są dane banku nie bezpośrednio dewelopera
Tak to jest?

! Odpowiedz
5 2 ~miśka

Ja zawarłam umowę z Makbudem z Grodziska i już lada moment będę mogła się wprowadzać do mojego nowego domku. Przyznam, że już nie mogę się doczekać, gdyż mieszkanie z teściami powoduje u mnie depresje :/ Kredyt zaciągnęliśmy w banku, a deweloper otrzymał pełną kwotę.

! Odpowiedz
4 1 ~joanna

czy macie listę deweloperów u których można kupić bezpośrednio na raty?

! Odpowiedz
1 0 ~Gość

Program dofinansowania MDM to dobre rozwiązanie. Ja dostałem całkiem sporą dopłatę, co umożliwiło i przyspieszyło wszystkie sprawy i formalności związane z kredytem i kupnem.
Na ich stronie wszystko jest dobrze i klarownie przedstawione

! Odpowiedz
6 1 ~wróbla

Mamy na oku mieszkanko na Lubienieckiej, blisko planowanego metra Wiatraczna. Mieszkania sa ładne, przestrzenne i ustawne, fajna okolica. Mamy spotkanie z Inwestplanem za dwa tygodnie.

! Odpowiedz
4 0 ~przemyslawK

Dobrze buduje Telka http://www.telka.com.pl/ Brat mieszka w ich budynku i nie ma nic do zarzucenia, a to już dużo jak wiadomo jak budują współcześnie deweloperzy :)

! Odpowiedz
0 0 ~Karol125

Szukając mieszkania trafiłem na stronę związku deweloperów i tam można sobie sprawdzić, czy deweloper tam jest czy nie i oni to jakoś sprawdzają, czy taka firma jest bezpieczna. W sumie każdy o sobie zawsze dobrze napisze, a w takim związku to raczej nie każdy może być. Tu można sprawdzić: http://pzfd.pl/pzfd-dla- kupujacego/

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 2 ~Nusia

Najlepiej jest kupować mieszkanie od sprawdzonego dewelopera, od którego kupowali już nasi znajomi lub rodzina. Ja tak zrobiłam i nie miałam powodu do narzekania. Kupiłam mieszkanie od Modernbud http://www.modernbud.pl/ i nie spotkałam się z żadnym problemem z ich strony.

! Odpowiedz
3 0 ~Monikka

My z kolei kupujemy mieszkanie w Warszawie na Bielanach http://www.trio.shiraz.pl/ i niesprawdzenie dewelopera to dla mnie jakaś abstrakcja i szczyt głupoty mówiąc dosadnie.

! Odpowiedz
1 0 ~ArekW

Nie wyobrażam sobie, by nie sprawdzić dewelopera przed kupnem inwestycji. To nie kupno kapci. My także popytaliśmy znajomych a nawet znajomych znajomych co i jak, jak im się mieszka i w końcu wybraliśmy Dombud. My kupiliśmy akurat mieszkanie w Chorzowie, ale mają sporo innych miejsc, w których budują - http://www.dombud. pl/deweloperstwo Z mojego doświadczenia rzeczywiście budują solidnie, nie trzeba się bać, nie ma cudów w stylu pleśni na ścianie bo deweloper sie pospieszył z budową i niedostatecznie coś wyschło albo wentylacja jest wadliwie zrobiona.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 2 ~ika

My zanim wybraliśmy Inwestplan zasięgaliśmy opinii różnych ludzi, a że bardzo spodobała nam się inwestycja na Czapelskiej, więc długo się nie zastanawialiśmy. Mam nadzieję, że będziemy zadowoleni. dzielnica pełna zieleni w pobliżu park jordanowski no super.

! Odpowiedz
0 2 ~Bartek

Artykuł bardzo dobrze opisuje jak kupić mieszkanie, ale trzeba jeszcze pamiętać o tym żeby wybrać sprawdzonego dewelopera bo często zdarzają się naciągacze. Jakie techniki stosują? Warto poczytać o oszustwach na rynku nieruchomości np. tu: http://www.diddeptula.pl/zagrozenia-i-oszustwa-na-rynku-nieruchomosci.html.

! Odpowiedz
1 1 ~Katarzyna

Czy ktos mi moze doradzic, kupilam mieszkanie deweloperskie na kredyt w alior banku, w zeszluy poniedzialek podpisalam akt przeniesienia wlasnosci, u notariusz powiedzieli mi ze teraz musze zalatwic hipoteke , pytanie jak to sie zalatiwa i co jeszcze musze zalatwic, za pomoc dziekuje, K.

! Odpowiedz
0 1 ~Groszek85

Ja skorzystałam z wyszukiwarki nieruchomości mapanieruchomosci.pl - znalazłąm dwie inwestycje i potem sprawdzałam szczegóły. Koniec końców tą która spodobała mi się bardziej pokazałam rodzinie swojej i narzeczonego, przedyskutowaliśmy sprawę i pierwsza wpłata już za nami :)

! Odpowiedz
2 1 ~Kamil1

Przede wszystkim należy się zapoznać z opinią o deweloperze i o ile to możliwe porozmawiać z mieszkańcami stawianych osiedli. Osobiście odradzam Promipol inwestycja Groblice- deweloper wątpliwej reputacji.

! Odpowiedz
3 2 ~crytalll

trzeba się baaardzo dobrze zastanowić nad wyborem dewelopera, bo - co by nie mówic to jedna z najważniejsszych decyzji w naszym życiu. Ja miałam już dość wynajmowania, więc zdecydowałam się na zakup (Kraków, Os. Banacha) i jestem pewna, ze mi sie to zwroci.

! Odpowiedz
3 0 ~Synteza

Buka, czy myślisz o GrupoLar? Ja też się zastanawiam. Mieszkania są nieduże, dobrze rozplanowane.

! Odpowiedz
0 0 ~Buka

Przydatne informacje. Zastanawiam się nad inwestycją Przy Woronicza w Warszawie, dobra lokalizacja, kameralny budynek. Co istotne, deweloper ma zamknięty rachunek powierniczy.

! Odpowiedz
3 0 ~Erneścik

Przydatny artykuł dla tych, którzy szukają nowe mieszkania. swoje cztery kąty brałem od http://www.artbud.szczecin.pl - deweloper szczecin. wszystko było bez zarzutu i zgadzało się z ustaleniami w umowie. oby wszyscy mieli takie szczęście:)

! Odpowiedz
4 0 ~Michał

Najważniejszy zakup w życiu..ja pierwszy zakup wtopiłem, ale drugi już przemyślałem, szukałem długo odpowiedniego dewelopera, bo cały czas coś mi przeszkadzało. Ostatecznie padło na Idea-inwest ze Szczecina i jestem zadowolony, ale moje doświadczenia wiele mnie nauczyły i za drugim razem wiedziałem już jak szukać i na co zwracać uwagę. Polecam, jeśli komuś zależy, aby był to sprawdzony deweloper szczecin http://ideainwest.pl/

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 1 ~Radek

Warto śledzić promocje deweloperów, kiedyś było takie forum, teraz zrobili portal, pojawia sisę coraz więcej ciekawostek http://www.promocjedeweloperow.pl/

! Odpowiedz
8 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 11 ~Msmo

Kupiłeś czy sprzedałes Pajacyku?

! Odpowiedz
4 0 ~Dolcan

W Polsce jest dużo deweloperów, którzy mają dobra reputacje i cały czas rozwijają swoją działalność o nowe https://medium.com/@DolcanPlus inwestycje :)

! Odpowiedz
6 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
4 0 michalmaniek

ja kupowałem mieszkanie od pbg Erigo w Gdańsku i jestem zadowolony. Terminowo oddali klucze, bez fuszerek a cenę udało się wynegocjować niższą. Tym, kórzy jeszcze nie kupili swojego własnego M radzę sprawdzić czy np. nie załapią się na program "mieszkanie dla młodych".

! Odpowiedz
3 1 ~Witek

Ja kupowałem od Ronsona w Warszawie i tez nie było żadnych problemów.

! Odpowiedz
4 0 ~jurek

Też jestem za rynkiem pierwotnym, tym bardziej, że na nowe mieszkanie można teraz otrzymać dopłatę z http://mieszkaniedlamlodych.com/

! Odpowiedz
1 0 pytajofinanse odpowiada ~jurek

Na temat rynku hipotecznego, formalności związanych z uzyskaniem kredytu i innych kwestii dotyczących zakupu mieszkań mówią nasi eksperci na vlogu Pytaj o finanse. Ich praktyczne porady mogą pomóc przy podjęciu decyzji o zakupie własnego M.
http://www.youtube.com/user/PytajoFinanse

! Odpowiedz
2 0 ~Goel odpowiada ~jurek

Mieszkanie z rodzicami ma swoje zalety, ale chyba każdy chciałby w końcu mieszkać w swoim własnym mieszkaniu. Ja skorzystałem z programu „Mieszkanie dla Młodych” i jestem bardzo zadowolony. Sprawdźcie na MdM http://mieszkaniedlamlodych.com.

! Odpowiedz
3 1 as-hajto_deweloper odpowiada ~jurek

Zanim kupią Państwo mieszkanie/dom z rynku pierwotnego, warto dowiedzieć się, na co zwrócić uwagę http://fw.pl/h6g i jak powinna wyglądać umowa deweloperska: http://fw.pl/h6h, aby nie wpaść w pułapkę.

! Odpowiedz
1 0 ~Bernar

A co sądzicie o mieszkaniach Ronsona na Woli ?

! Odpowiedz
1 1 ~and

jak już wybierzemy wstępnie danego dewelopera trzeba sprawdzić jego dokonania, ile i jak długo buduje, radziłbym wybierać kogoś kto ma jakieś doświadczenie i pojęcie o budowaniu

! Odpowiedz
1 0 ~accordo

też obstawiałbym za rynkiem pierwotnym i za Nexxem jako rzetelnym deweloperem

! Odpowiedz
0 0 ~Szczecinianka

Nie wiem, o co wam chodzi. Jeśli się znajdzie dobrego dewelopera, który nie zawyża sztucznie stawek i na dodatek ma ładne i solidne mieszkania w ciekawych lokalizacjach, to z takiej transakcji można wyjść tylko zadowolonym. Mi się poszczęściło - od 3 lat jestem właścicielką przytulanego M-3 na przedmieściach Szczecina. Kupiłam je od dewelopera - spółki jawnej Graz :) Firma ta okazała się być uczciwa, koszty były przedstawiane od początku do końca jasno i w sposób klarowny, mieszkanie piękne i bez żadnych wad. Współpraca układała się bardzo miło i nie sądzę, abyśmy z mężem przepłacili :)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Yupik

My rozwazalsmy rynek wtorny we Wroclawiu, myslelismy ze starsze mieszkania poprostu beda tansze. Wiele nas to kosztowalo zachodu jezdzenia a ostatecznie wywalali takie ceny ze szkoda gadac. no i jednak kupilismy mieszkanie od dewelopera Arkop. Zrobilismy dokladnie tak, jak bylo w artykule opisane, zbadanie dewelopera jest bardzo istotne. Pojechalismy na ich poprzednie inwestycje. na Osiedlu Zacisze Krzemienieckie zaczepilismy dwoch mieszkancow aby podpyrac co i jak. Nawet jeden zaprosil nas do srodka aby pokazac mieszkanie, a potem dal mi telefon do kobitki ktora im sprzedawala. Nie bojcie sie pytac, ludzie lubia sie pochwalic nowym m4 i chetnie opowiadaja co i jak...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 ~angell odpowiada ~Yupik

dokładnie, dobrze jest popytać nawet mieszkańców, a z innych minusów mieszkań z wtórnego że później dużo ciężej je sprzedać

! Odpowiedz
1 0 ~od dewelopera!

kupowalismy w Myslowicach-Park Chopina, taka nazwa osiedla, nie sprawdzalismy go nawet, musze przyznac, ale biorac pod uwage doswiadczenie, profesjonalizm, nie musielismy, bardzo bezpieczny i udany zakup, dlatego niepowiedziane jest, we z wtornego jest bezpieczniej, czasem przeciwnie, dobrzy deweloperzy to powazne firmy, nie pozwola sobie na problemy, jakie mozna miec z poprzednim wlascicielem mieszkania

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~ira

z wtornego wcale nie oznacza bezpieczniej...kazdy rozsadny i ostrozny to wie...z deweloperem podpisujesz umowe, masz zabezpieczenie, jesli umowa jest dobrze skontruowana, a innej sie nie podpisuje, po prostu..., to chroni kupujacego i zabezpiecza go, ja kupowalem u Nexxa, wlasni edeweloperskie i mam same pozytywne doswiadczenia

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~angell

zgadzam się, że zakup z wtórnego wcale nie jest bardziej bezpieczny niż w pierwotnego, nie wiadomo jak wcześniej właściciel dbał o mieszkanie czy pod ładną tapetą nie kryje się grzyb itd. to też jest spore ryzyko, a nowe mieszkanie znasz od podszewki, z deweloperem masz umowę i zazwyczaj ileś lat gwarancji na mieszkanie

! Odpowiedz
1 0 ~spokospoko odpowiada ~angell

Ja bym powiedział odwrotnie, kupno mieszkania z rynku pierwotnego jest dużo bardziej bezpiecznie niż zakup mieszkania z rynku wtórnego. Pod warunkiem , że nie kupujemy dziury w ziemi , a mieszkanie gotowe, a kilku developerów (JWC na pewno) ma takie w swojej ofercie.

! Odpowiedz
1 1 iwam odpowiada ~spokospoko

Akurat JWC ma w sobotę Dzień Otwarty można się samemu przekonać. Tym bardziej, że ma to być dzień w nietypowej formie.

! Odpowiedz
0 0 ~ada odpowiada iwam

Właśnie się wybieram w ten weekend bo mnie mieszkania na osiedlu Villa Campina interesują. Podczas Dni Otwartych podobno będzie nagrywany na terenie osiedla program Bitwa o Dom na żywo

! Odpowiedz
0 0 ~honorata odpowiada ~ada

A ile mieszkania tam kosztują? Wygladają nieźle, więc zastanawiam się czy łapią się w limitach mieszkaniedlamlodych.com/

! Odpowiedz
0 0 ~maniek

ja wolę z rynku wtórnego bo bezpieczniej zresztą na http://top-ogloszenia.net/Ogloszenia-Nieruchomosci-10 są tak ciekawe oferty że trudno sie nie skusić

! Odpowiedz
0 0 agentnieruchomosci

Widzę, że wielu klientów patrzy na to tak , że dobry developer to developer polski, doświadczony, z wieloma wykonanymi inwestycjami i trzeba przyznać, że to założenie nie jest błędne.

! Odpowiedz
0 0 ~luniek

popieram opinie o nexie, skacza kolo klienta, wiec ma sie spokojna glowe co do wszelkich formalnosci

! Odpowiedz
0 0 ~spinacz

jaki idiotyzm? jak masz kase, to wywalaj od razu na stol 300 000, wiekszosc ludzi jednak na to nie stac, zaciagaja kredyty i placa w transzach, tez tak zrobilismy, dokladnie krok po kroku jak w artykule i wszystko jest ok, mamy pelnowartosciowe mieszkanie i akt notarialny w rece

! Odpowiedz
0 1 ~bryła

idiotyzm - pieniądze płacę tylko za pełnowartościowy gotowy towar nigdy zaliczek ani żadnych transz !!!

! Odpowiedz
1 0 ~lolko

a ja zaliczkę dawałam przy podpisywaniu umowy przedwstępnej, mieszkanie wybrałam na http://top-ogloszenia.net/Ogloszenia-Nieruchomosci-10 i z tego co zdązyłam sie zorientować to normalna procedura. developer zgodził się na zapis o zwrocie zaliczki w przypadku jakiś problemów po jego stronie

! Odpowiedz
0 0 ~do_the_best

np Myslowice

! Odpowiedz
0 1 ~majster159

gdzie buduje nexx?

! Odpowiedz
1 0 ~do_the_best

dobry developer nie bedzie mydlic oczu i przez wszystkie procedury, jak Nexx np

! Odpowiedz
0 0 ~trawika

ja kuipłam mieszkanie w Na Sowińskiego na warszawskiej Woli i nie miałam żadnych problemów z deweloperem. spodziewałam się stresów i jakiś kłopotów, a nic z tego się nie wydarzyło :)

! Odpowiedz
0 0 ~Folpic

Cierpliwości, już za niedługo developerka póóóójdzie....
Po taniości kupować z forklozier :)

! Odpowiedz
0 0 robercik212

Najlepiej poszukać na specjalistycznych forach o inwestycjach mieszkaniowych. Można sporo kasy zaoszczędzić na nietrafionej inewstycji

! Odpowiedz
0 0 ~dfasd

hehe to kupujcie, towarzyszu :) w sumie jeden kupisz będzie ci raźniej jak może ktoś jeszcze kiedyś coś takiego szajsowatego kupi :/ miłego gniecenia się w 4x4 bez kuchni i łazienki z ubiakcją osobno , bez piwnicy , właściwie bez niczego. a najmiej juz tam światła slonecznego i przestrzeni zarówno w pokoju jak i za oknem ( i pomachajcie towarzyszu koledze towarzyszowi za oknem na przeciw 20 m dalej ). zobaczcie co ma na śniadanie :D

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~polak

http://www.wykop.pl/link/1455785/jak-panstwo-okrada-ludzi-i-o-tym-co-kazdy-polak-o-gospodarce-wiedziec-powinien/

!
Polecane
Najnowsze
Popularne