Kto ma prawo do zasiłku opiekuńczego?

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, ale też wszystkie osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu mają prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że zapisy ustawy z 99 roku, które różnicowały ubezpieczonych na tych, którzy dobrowolnie płacą składki ubezpieczeniowe oraz na tych, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu są dyskryminujące i niezgodne ze społeczną zasadą sprawiedliwości.

Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że niezależnie od tego czy ktoś podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu, czy też obowiązkowemu, podlega takim samym zasadom ubezpieczeniowym i na tych samych zasadach obie grupy osób mają obliczaną wysokość składek. W związku z tym - jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny - osoby z tych dwóch kategorii mają prawo oczekiwać, że mają takie same uprawnienia ubezpieczonych do zasiłku opiekuńczego. Orzeczenie wchodzi z dniem ogłoszenia.

Pytania prawne w tej sprawie złożył do Trybunału Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Poznaniu. Przed tym właśnie sądem toczą się dwa postępowania dotyczące odmowy przyznania zasiłku opiekuńczego przez ZUS na chore dziecko.

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przewidziane w ustawie o świadczeniach pieniężnych w postaci zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego przysługują ubezpieczonym bez względu na sposób objęcia ubezpieczeniem czy to obowiązkowym, czy też dobrowolnym. Jedynie w przypadku zasiłku opiekuńczego sposób ubezpieczenia przesądza o jego przyznaniu. Zdaniem pytającego sądu skoro prawo do świadczeń jest uzależnione od posiadania statusu ubezpieczonego, to brak jest uzasadnienia dla wykluczenia możliwości skorzystania z zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny przez osoby, które mogą się ubezpieczyć tylko dobrowolnie. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą uiszczają przecież składkę na to ubezpieczenie. Ustawodawca nie uzasadnił w sposób racjonalny przyjętego kryterium różnicowania osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego, nie można więc ocenić, czy to kryterium jest uzasadnione z punktu widzenia zasady sprawiedliwości społecznej.
Źródło: IAR

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne