REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Kruszka: UKNF nie dostrzega zagrożeń dla stabilności stawki WIBOR

2019-07-29 13:58
publikacja
2019-07-29 13:58

UKNF nie dostrzega obecnie zagrożeń dla stabilności dla stabilności stawki WIBOR w kontekście reformy wskaźników referencyjnych wg rozporządzenia BMR - ocenił w poniedziałkowej wypowiedzi dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Michała Kruszki, dla serwisu prawo.pl.

fot. BDS / / YAY Foto
"(...) Urząd KNF oczekuje złożenia odpowiedniego wniosku przez GPW Benchmark (...) o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator WIBOR do końca 2019 r. GPW Benchmark publicznie deklaruje, że dochowa tego terminu. Dlatego nie sposób założyć, że w najbliższym czasie WIBOR nie będzie opracowywany, bo GPW Benchmark wycofa się z tego procesu. Ponadto od marca br. WIBOR także jest wpisany do wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych. To zaś oznacza, że Komisja Nadzoru Finansowego uzyskała uprawnienie do użycia środków (...) w związku z art. 23 BMR" - powiedział Kruszka.

Na mocy art. 23 unijnego rozporządzenia BMR krajowy nadzór finansowy może wprowadzić tzw. reżim obowiązkowego przekazywania danych i zobowiązać banki do przekazywania niezbędnych danych wejściowych, które służą do wyliczania stawek referencyjnych przez ich administratora.

"Gdyby zatem zagrożona była reprezentatywność kluczowego wskaźnika referencyjnego (w tym przypadku WIBOR), bo któryś z banków powziąłby zamiar wycofania się z panelu, KNF może zobowiązać bank bądź banki z dotychczasowego panelu do kontynuowania przekazywania niezbędnych danych wejściowych. Podobne uprawnienie przysługuje KNF także wobec banków które wcześniej nie przekazywały takich danych. (...) Instrumenty, które wspominałem, mają jednak przeciwdziałać nadzwyczajnym zagrożeniom dla stabilności kluczowego wskaźnika referencyjnego. Obecnie UKNF nie dostrzega pojawienia się tego rodzaju zagrożeń. Z naszych informacji wynika, że GPW Benchmark pracuje nad metodą wyznaczania WIBOR, która odpowiada wymogom BMR i systematycznie przekazuje uczestnikom sieci bezpieczeństwa finansowego informacje o postępach" - powiedział Kruszka.

"Bardzo ważne jest też wskazanie, że w opinii organu nadzoru dostosowanie metody wyznaczania wskaźnika referencyjnego do przepisów prawa unijnego nie narusza ciągłości opracowywania tego wskaźnika" - dodał.

UKNF, w wydanym 19 lipca stanowisku, wskazał, że w świetle przepisów BMR nie diagnozuje ryzyka zagrożenia ciągłości stawki WIBOR.

"Stopniowe i ewolucyjne dostosowanie metody jej opracowywania, tak aby wspomniany wskaźnik lepiej odzwierciedlał właściwe dla niego realia gospodarcze – w ocenie UKNF – nie stanowi istotnej zmiany metody wyznaczania" - dodano w lipcowym komunikacie.

Kruszka w poniedziałkowej wypowiedzi wskazał, że ustawowe rozwiązanie kwestii ewentualnego zaprzestania wyliczania kluczowych stawek referencyjnych, jak LIBOR, czy WIBOR jest problematyczne. Jego zdaniem, banki mogłyby promować oferty produktów kredytowych opartych o stałą w dłuższym okresie stopę procentową.

"Wydaje się, że ewentualne sugerowane rozwiązanie ustawowe rodzi wiele możliwości pojawienia się arbitrażu regulacyjnego, szczególnie niepożądanego w obliczu wątpliwości dotyczącej zaistnienia kluczowej okoliczności, tj. zaprzestania opracowywania LIBOR bądź WIBOR. Nic nie stoi na przeszkodzie, by banki działające na polskim rynku rozpoczęły równie spokojny i rozciągnięty w czasie – jak to miało miejsce w trakcie wprowadzania wskaźników referencyjnych do klauzul odsetkowych - proces dokonywania zmian w sposobie definiowania oprocentowania swoich produktów. Z punktu widzenia stabilności finansowej szczególnie korzystne byłoby promowanie oferty wykorzystującej stopę procentową ustaloną na niezmiennym poziomie na okres kilku lat" - powiedział.

Rozporządzenia BMR ustanowiło od 1 stycznia 2018 r. nowy standard dla opracowywania, udostępniania oraz stosowania wskaźników referencyjnych na terenie Unii Europejskiej. Pewne kategorie podmiotów opracowujących wskaźniki referencyjne mogą skorzystać z okresu przejściowego w dostosowaniu do nowych standardów.

Nowe regulacje mają na celu ochronę przed manipulacją poziomem wskaźników, w związku z doświadczeniami m.in. ze stawką LIBOR oraz wzmocnienie wiarygodności stawek rynku pieniężnego. Zgodnie z BMR w metodologii wyznaczania nowych stawek w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę wartość faktycznych transakcji na rynku, a dopiero później - w przypadku ich braku - wartość kwotowań (tzw. metoda kaskadowa).

KNF informował wcześniej, że oczekuje zakończenia dostosowania do wymogów BMR procesów wyznaczania wszystkich wskaźników referencyjnych opracowywanych przez spółki z GK GPW (w tym WIBOR) oraz złożenia odpowiednich wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator jeszcze w 2019 r.

W II kw. 2019 r. uzgodniono nowe brzmienie przepisów niektórych zapisów rozporządzenia BMR, zgodnie z którymi okres przejściowy na dostosowanie kluczowych wskaźników referencyjnych do wymogów tej regulacji został wydłużony do 31 grudnia 2021 r. WIBOR, na mocy rozporządzenia wykonawczego KE, został wpisany na listę kluczowych wskaźników referencyjnych. Oprócz WIBORu do wskaźników kluczowych w rozumieniu rozporządzenia BMR należą: EURIBOR, EONIA, LIBOR i STIBOR.

Stawka WIBID nie jest kluczowym wskaźnikiem referencyjnym, dlatego okres przejściowy dla tego wskaźnika (obowiązujący GPW Benchmark SA i jego użytkowników) kończy się 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że w przypadku braku dostosowania WIBIDu do BMR do końca 2019 r. wskaźnik nie będzie mógł być używany jako wskaźnik referencyjny rynku pieniężnego w Polsce.

GPW Benchmark (100 proc. udziałów w spółce posiada GPW) jest organizatorem fixingu, na którym ustalane są stawki WIBOR i WIBID. Firma jest odpowiedzialna za opracowanie nowego WIBORu/WIBIDu, zgodnego z rozporządzeniem BMR, opartego przede wszystkim o transakcje rynkowe. Obecnie WIBOR/WIBID wyliczane są na podstawie deklaracji banków. Nowa metodologia wyliczania stawek musi zyskać akceptację Komisji Nadzoru Finansowego. (PAP Biznes)

tus/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki