REKLAMA

Kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich

2006-10-23 10:10
publikacja
2006-10-23 10:10
Projektanci z AEGON TUnŻ SA przygotowali innowacyjny produkt PIN AEGON Frank dla tych klientów, którzy już zaciągnęli lub planują w najbliższej przyszłości zaciągnąć kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich.
Dane oparte w w większości na danych Związku Banków Polskich wskazują, że w minionym roku zainteresowanie kredytami hipo­tecznymi wzrosło o 60% w stosunku do 2004 roku.

PIN AEGON Frank oferowany jest w formie pro­gramu inwestycyjnego, w którym wpłaty lokowane są w zagranicznych funduszach we frankach szwajcarskich, co daje szansę na zabezpieczenie się przed skutkami wzrostu kursu tej waluty. Klienci, w zależności od własnych potrzeb, mogą dokonać wpłaty jednorazowo (minimalna składka to 6500 franków lub 16 250 złotych) i później w dowolnym momencie do­konać dodatkowej wpłaty (minimum 700 franków lub 1750 złotych). Do swojej dyspozycji mają 4 fundusze o róż­nym stopniu ryzyka zarządzane przez renomowane instytucje finansowe - Credit Suisse oraz Société Ge­nerale Asset Management. Wszystkie operacje na ra­chunku wykonywane są we frankach.

Jeśli kurs franka ulegnie podwyższeniu, można po pewnym czasie zniwelować wpływ kursu i utrzy­mać wysokość spłat na tym samym poziomie, pokry­wając różnicę pomiędzy wzrostem zadłużenia w zło­tówkach a pierwotnym stanem zadłużenia, korzysta­jąc ze środków zgromadzonych w PIN AEGON Frank.

Jedynym udziałowcem AEGON TU na Życie SA jest AEGON Woningen Nova BV, spółka zależna od AEGON NV, który jest jednym z wiodących gieł­dowych towarzystw ubezpieczeniowych według war­tości rynkowej i wysokości aktywów. Działalność tej kor­poracji skupia się przede wszystkim na ubezpiecze­niach na życie oraz produktach emerytalnych, oszczędnościowych i inwestycyjnych.

O najnowszym produkcie AEGON - w dzisiejszej "Gazecie Ubezpieczeniowej".

PKO BP / www.gu.com.pl
Źródło:
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki