Kredyt inwestycyjny i obrotowy – porównanie ofert banków

Katarzyna Rostkowska2019-03-13 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2019-03-13 06:00

Przedsiębiorcy niejednokrotnie muszą sięgać po finansowanie zewnętrzne. Sprawdziliśmy, na jakie warunki mogą liczyć, ubiegając się w banku o kredyt obrotowy oraz inwestycyjny.

Firmy chętnie korzystają z finansowania zewnętrznego, szczególnie z produktów bankowych. Obok leasingu kredyt jest jednym z najpopularniejszych rodzajów zobowiązań posiadanych przez przedsiębiorców. Wybiera go bowiem około 43 proc. mikro i małych firm, wynika z danych Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Na taki stan rzeczy wpływa jego dostępność oraz szeroka gama rodzajów oferowanych przez banki, tj. kredyt w rachunku bieżącym, pożyczka, kredyt obrotowy czy inwestycyjny. Należy jednak pamiętać, że rodzaj finansowania jest ściśle związany z celem, na jaki zostaną przeznaczone otrzymane środki. Przyjrzeliśmy się kosztom dwóch najpopularniejszych kredytów – obrotowego oraz inwestycyjnego.

Kredyt na rozwój firmy. Obrotowy czy inwestycyjny? / YAY Foto

Kredyt inwestycyjny – koszty i warunki

Przypomnijmy, że kredyt inwestycyjny zaciągany jest przez przedsiębiorców w sytuacji, gdy planują rozwój firmy, a mianowicie jej rozbudowę, zakup specjalistycznego sprzętu, powiększenie floty, zwiększenie zatrudnienia. Tego typu finansowanie musi zostać przeznaczone na określony cel, który realizowany jest w dłuższym horyzoncie czasowym.

Zapytaliśmy banki, jak wyglądają warunki cenowe w sytuacji wnioskowania o kredyt w wysokości 50 tys. zł, na okres 3 lat, przy czym przedsiębiorca dysponuje 10 proc. wkładem własnym.

Kredyt inwestycyjny - kwota kredytu 50 tys. zł, wkład własny 10 proc., okres kredytowania 3 lata

Bank

Oprocentowanie

Prowizja

Rata

Koszt kredytu (1)

Inne koszty

Bank Pocztowy

6,39% (2)

1%

1 376,99 zł

4 570,34 zł

1% min. 500 zł- opłata za rozpatrzenie wniosku,
opłata za administrowanie

Credit Agricole

5,72% (3)

1,50%

1 363,29 zł

4 749,03 zł

brak

Bank Pekao

6,21% (4)

0,75%

1 373,27 zł

4 990,28 zł

0,075% - prowizja z tyt. administrowania pobierana kwartalnie

mBank

5,72% (5)

2%

1 363,29 zł

5 278,37 zł

0,2% min. 200 zł - opłata za rozpatrzenie wniosku,
0,25% - wcześniejsza spłata

Idea Bank

5,25% (6)

2,99%

1 399,44 zł (7)

5 468,75 zł (8)

29,99 zł - mies. opłata za prowadzenie rachunku, jeśli nie zostaną spełnione określone warunki

ING Bank Śląski

8,29% (9)

2,50%

1 416,25 zł

7 109,83 zł

brak

9,79% (9)

0%

1 447,69 zł

7 116,81 zł

brak

PKO BP

5,71% (10)

1,50%

1 250 zł (11)

n/d

25 zł - mies. opłata za rachunek jeśli działalność jest prowadzona krócej niż 12 mies.,
0,006% - dziennie od niewykorzystanej kwoty kredytu

(1) Za łączny koszt kredytu uważa się sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia, inne opłaty okołokredytowe, prowadzenie rachunku jeśli jest wymagany,

(2) Oprocentowanie: WIBOR 1M + 4,75% marża,

(3) Oprocentowanie: WIBOR 3M + 4% marża,

(4) Oprocentowanie: WIBOR 3M + 4,49% marża,

(5) Oprocentowanie: WIBOR 3M + 4% marża,
(6) Oprocentowanie: WIBOR 3M + 3,5% marża, marża może być podwyższona o 2 p.p. do czasu wpisu hipoteki oraz o 0,25% za niski wkład własny - dla LTV nieruchomości mieszkalnej powyżej 80%, dla nieruchomości komercyjnej powyżej 75%,
(7) Rata przy podwyższonej marży 1446,96 zł,
(8) Koszt nie uwzględnia podniesionej marży do czasu wpisu hipoteki i niskiego wkładu,

(9) Oprocentowanie: WIBOR 6M + 6,5% marża lub 8% w wariancie bez prowizji,

(10) Oprocentowanie: WIBOR 3M + 3,96% marża,
(11) Wysokość raty kapitałowej bez odsetek,
Źródło: Bankier.pl, na podstawie ankiet wysłanych do banków, stan na 28.02.2019 r.

Koszt kredytu jest bardzo zróżnicowany. Waha się od 4 570,34 zł do 7 116,81 zł. Przedsiębiorcy muszą liczyć się ze zmiennością oprocentowania, ponieważ każda z instytucji, która przedstawiła swoją ofertę, opiera je na marży oraz stawce WIBOR. Ponadto tylko jeden bank nie pobiera prowizji od udzielonego kredytu – ING Bank Śląski, w wariancie z wyższym oprocentowaniem bez prowizji. Natomiast w pozostałych bankach przedsiębiorca zostanie obciążony prowizją na poziomie od 0,75 do 2,99 proc.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada wkładu własnego, nie może liczyć na finansowanie w Credit Agricole oraz PKO BP. W pozostałych instytucjach w przypadku finansowania 100 proc. wartości kredytu, warunki nie ulegają znacznej zmianie.  

Kredyt inwestycyjny - kwota kredytu 50 tys. zł, brak wkładu własnego, okres kredytowania 3 lata

Bank

Oprocentowanie

Prowizja

Rata

Koszt kredytu (1)

Inne koszty

Bank Pocztowy

6,39% (2)

1%

1 529,95 zł

5 078,10 zł

1% min. 500 zł- opłata za rozpatrzenie wniosku,
opłata za administrowanie

Bank Pekao

6,21% (3)

0,75%

1 525,86 zł

5 544,71 zł

0,075% - prowizja z tyt. administrowania pobierana kwartalnie

mBank

5,72% (4)

2%

1 514,76 zł

5 842,64 zł

0,2% min. 200 zł - opłata za rozpatrzenie wniosku,
0,25% - wcześniejsza spłata,

Idea Bank

5,25% (5)

2,99%

1 554,94 zł (6)

6 076,39 zł (7)

29,99 zł - mies. opłata za prowadzenie rachunku jeśli nie zostaną spełnione określone warunki

ING Bank Śląski

8,29% (8)

2,50%

1 573,61 zł

7 899,81 zł

brak

9,79% (8)

0%

1 608,54 zł

7 907,56 zł

brak

(1) Za łączny koszt kredytu uważa się sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia, inne opłaty okołokredytowe, prowadzenie rachunku jeśli jest wymagany,

(2) Oprocentowanie: WIBOR 1M + 4,75% marża,

(3) Oprocentowanie: WIBOR 3M + 4,49% marża,
(4) Oprocentowanie: WIBOR 3M + 4% marża,

(5) Oprocentowanie: WIBOR 3M + 3,5% marża, marża może być podwyższona o 2 p.p. do czasu wpisu hipoteki oraz o 0,25% za niski wkład własny - dla LTV nieruchomości mieszkalnej powyżej 80%, dla nieruchomości komercyjnej powyżej 75%,
(6) Rata przy podwyższonej marży 1607,73 zł,
(7) Koszt nie uwzględnia podniesionej marży do czasu wpisu hipoteki i niskiego wkładu,

(8) Oprocentowanie: WIBOR 6M + 6,5% marża lub 8% w wariancie bez prowizji,
Źródło: Bankier.pl, na podstawie ankiet wysłanych do banków, stan na 28.02.2019 r.

Należy przy okazji zaznaczyć, że Alior Bank umożliwia finansowanie zarówno w przypadku posiadania wkładu własnego, jak i jego braku. Jednak oferta jest każdorazowo indywidualnie dobierana do profilu klienta.

Kredyt obrotowy – koszty i warunki

Kredyt obrotowy z reguły jest łatwiej dostępny niż inwestycyjny. Jego celem jest finansowanie bieżących potrzeby firmy, m.in. zakup towarów, materiałów czy regulowanie bieżących zobowiązań wobec dostawców. Dzięki niemu przedsiębiorca może podreperować swoją płynność finansową oraz ustrzec się przed zatorami płatniczymi. Dodatkowo jest to zobowiązanie udzielane, co do zasady, na krótszy okres czasu niż kredyt inwestycyjny, a co najważniejsze - nie wymaga wniesienia wkładu własnego.

Kredyt obrotowy - kwota kredytu 50 tys. zł, okres kredytowania 3 lata

Bank

Oprocentowanie

Prowizja

Rata

Koszt kredytu (1)

Inne koszty

Bank Pocztowy

6,14% (2)

1%

1 524,27 zł

4 873,72 zł

1% min. 500 zł - opłata za rozpatrzenie wniosku,
opłata za administrowanie

Credit Agricole

6,72% (3)

1,50%

1 537,30 zł

6 092,87 zł

brak

Idea Bank

7,29% (4)

2,99%

1 751,90 zł

7 810,85 zł

29,99 zł - mies. opłata za prowadzenie rachunku jeśli nie zostaną spełnione określone warunki

ING Bank Śląski

8,29% (5)

2,50%

1 573,61 zł

7 899,81 zł

brak

9,79% (6)

0%

1 608,54 zł

7 907,56 zł

brak

mBank

7,87% (7)

3,50%

1 563,82 zł

8 200,60 zł

2% - wcześniejsza spłata kredytu

Bank Pekao (8)

6,39% (9)

2%

n/d

n/d

0,075% - prowizja z tyt. Administrowania pobierana kwartalnie

PKO BP (10)

5,76% (10)

2%

1 250 zł (11)

n/d

25 zł - mies. opłata za rachunek jeśli działalność jest prowadzona krócej niż 12 mies.,
0,006% - dziennie od niewykorzystanej kwoty kredytu

(1) Za łączny koszt kredytu uważa się sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia, inne opłaty okołokredytowe, prowadzenie rachunku jeśli jest wymagany,

(2) Oprocentowanie: WIBOR 1M + 4,50% marża,

(3) Oprocentowanie: WIBOR 3M + 5% marża,

(4) Oprocentowanie: WIBOR 6M + 5,50% marża,
(5) Oprocentowanie: WIBOR 6M + 6,5% marża lub 8% w wariancie bez prowizji,
(6) Oprocentowanie: WIBOR 3M + 6,15% marża,

(7) Kredyt w rachunku bieżącym - kredyt spłacany jednorazowo na koniec okresu kredytowania,
(8) Oprocentowanie: WIBOR 1M + 4,75% marża

(9) Kredyt w rachunku bieżącym - kredyt spłacany jednorazowo na koniec okresu kredytowania,
(10) Oprocentowanie: WIBOR 3M + 4,01% marża,
(11) Wysokość raty kapitałowej bez odsetek,

Źródło: Bankier.pl, na podstawie ankiet wysłanych do banków, stan na 28.02.2019 r.

W przypadku kredytu obrotowego, przedsiębiorca musi liczyć się z kosztami w wysokości od 4 873,72 zł do 8 200,60 zł. Podobnie jak przy kredytach inwestycyjnych, oprocentowanie oparte jest na zmiennej stawce WIBOR oraz marży. Natomiast prowizja waha się od 0 do 3,50 proc.

W niektórych bankach przedsiębiorca nie zaciągnie tradycyjnego kredytu obrotowego, a wyłącznie kredyt w rachunku bieżącym. Takie rozwiązanie posiada Bank Pekao oraz PKO BP. W ich przypadku kredyt może zostać spłacony jednorazowo na koniec okresu kredytowania, a całkowity koszt kredytu uzależniony jest od stopnia wykorzystania środków. 

Kredyt nie dla wszystkich firm

Aby móc wnioskować o kredyt, przedsiębiorca musi spełnić podstawowy warunek – posiadać firmę przez określony czas. Minimalny okres prowadzenia biznesu może być przeszkodą dla nie jednej firmy, bowiem banki najczęściej wymagają 6 lub 12 miesięcy, w zależności od rodzaju finansowania.

Dodatkowy problem może stanowić zabezpieczenie. O ile w przypadku kredytów obrotowych znajdziemy banki, które nie wymagają jego ustanowienia, to przy kredycie inwestycyjnym jest to standardowy wymóg. Podstawowym zabezpieczeniem jest weksel oraz pełnomocnictwo do rachunku firmowego. Przedsiębiorca może zostać dodatkowo poproszony o ustanowienie hipoteki na nieruchomości czy zastawu na przedmiocie finansowania.

Warunki otrzymania finansowania w banku

Bank

Min. okres oprowadzenia działalności

Zabezpieczenie kredytu

Obowiązek otwarcia konta firmowego

Alior Bank

10 mies.

gwarancja COSME, zabezpieczenie na przedmiocie inwestycji

tak

Bank Pekao

- 6 mies. w przypadku kredytu obrotowego,
- 18 mies. kredyt inwestycyjny,

- weksel,
- pełnomocnictwo do rachunku,

tak

Bank Pocztowy

12 mies.

- zabezpieczenie rzeczowe na środkach trwałych,
- zabezpieczenia osobiste (gwarancje, weksle, poręczenia),

tak

Credit Agricole

24 mies.

- pełnomocnictwo do rachunku,
- zabezpieczenie na finansowanym aktywie (w przypadku kredytu inwestycyjnego)

tak

Idea Bank

- 6 mies. w przypadku kredytu inwestycyjnego
(od 1 dnia prowadzenia działalności maks. do 200 tys. zł),
- 12 mies. kredyt obrotowy

- hipoteka na  nieruchomości,
- zastaw,
- brak zabezpieczeń w przypadku kredytu obrotowego

tak

ING Bank Śląski

- 6 mies. oferta z zabezpieczeniem,
- 12 mies. oferta bez zabezpieczenia,

nie

tak

mBank

12 mies.

- gwarancja BGK de minimis,
- brak zabezpieczeń w przypadku kredytu obrotowego

tak

PKO BP

n/d

- hipoteka na  nieruchomości,
- zastaw,
- akceptowalne przez bank w przypadku kredytu obrotowego

tak

Źródło: Bankier.pl, na podstawie ankiet wysłanych do banków

Zaskoczenia raczej nie będzie w kwestii rachunku firmowego. Otóż zaciągając kredyt trzeba się liczyć z koniecznością otwarcia konta bieżącego. Niestety w zamian za to banki raczej nie uraczą specjalną ofertą czy obniżką marży. Choć cross-selling proponują niemal wszystkie instytucje, to jest jednak pewien haczyk – warunki ustalane są indywidualnie. Oznacza to, że to bank decyduje czy zaoferuje atrakcyjniejsze warunki klientowi, czy też nie. Tylko w ING Banku Śląskim przedsiębiorca ma pewność, że w przypadku skorzystania z ubezpieczenia bank obniży marżę o 0,5 proc.

Gdyby firmy posiadały środki własne, nie musiałby posiłkować się kredytami bankowymi. Jednak nie wszyscy są w tak wygodnej sytuacji. Bez wsparcia finansowego wiele przedsiębiorstw nie mogłoby się rozwijać, co oznaczałoby szybką przegraną z konkurencją. Kredyt, choć nie jest ani tanim, ani najlepszym rozwiązaniem, bywa jedynym, na jakie może liczyć firma. Aby jednak dodatkowo nie przepłacić, warto dokładnie zbadać ofertę dostępną na rynku, szczególnie pod kątem opłat okołokredytowych, o których banki niechętnie wspominają.  

Źródło:
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Bank dla firmy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki