Korekta końcowa rekompensat KDT wpłynie na przychody i EBITDA PGE w '17 w wys. + 1.212 mln zł (opis)

Wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych dla wytwórców z grupy PGE została ustalona na + 938 mln zł - podała PGE w komunikacie. Korekta będzie miała wpływ na przychody i EBITDA grupy w 2017 roku w wysokości + 1.212 mln zł.

16 grudnia 2016 roku wytwórcy z grupy PGE przestali uczestniczyć w systemie rekompensaty KDT. W grupie PGE do otrzymywania rekompensat uprawnionych było 6 wytwórców: Elektrownia Opole, Elektrownia Turów, Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrociepłownia Gorzów, Elektrociepłownia Lublin Wrotków, Elektrociepłownia Rzeszów, stanowiących obecnie oddziały PGE GiEK.

PGE poinformowała w komunikacie, że decyzją z 25 sierpnia 2017 r. prezes URE ustalił wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych dla każdego z tych wytwórców stanowiących obecnie oddziały PGE GiEK, łącznie na kwotę + 938 mln zł, a korekta będzie miała wpływ na raportowane przychody i zysk EBITDA grupy PGE w roku 2017 w wysokości + 1.212 mln zł.

"Wpływ na wyniki 2017 roku jest różnicą pomiędzy dotychczasową wartością korekty końcowej rozpoznanej w księgach PGE a wartością korekty końcowej z decyzji Prezesa URE. Ustawa KDT w niektórych miejscach budziła istotne wątpliwości interpretacyjne, co ma swoje odzwierciedlenie m.in. w toczonych sprawach sądowych dotyczących korekt rocznych. W związku z powyższym, zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości GK PGE ujmowała tylko tą część przychodów dotyczącą rekompensat KDT, których otrzymanie uznawała za prawdopodobne, a nie ujmowała tej części, której otrzymanie było obarczone ryzykiem" - napisano w komunikacie.

"Decyzja uwzględnia stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2016 r., w przedmiocie zasadności uwzględnienia zmian w strukturze kapitałowej wytwórców, a w konsekwencji wydłużenia okresu rekompensat KDT do 16 grudnia 2016 r" - dodano.

Kwota korekty końcowej ustalona przez URE, tj. 938 mln zł, zostanie wypłacona PGE GiEK przez Zarządcę Rozliczeń do 31 grudnia 2017 roku.

Od decyzji służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie dwóch tygodni od dnia jej doręczenia PGE GiEK.

"Niemniej ustalona w decyzji kwota korekty końcowej jest zgodna z oczekiwaniami spółki" - napisano.

W związku z rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii (KDT), na zasadach określonych w Ustawie KDT, wytwórcy będący wcześniej stronami tych umów uzyskali prawo do otrzymywania rekompensat na pokrycie tzw. kosztów osieroconych (rekompensaty KDT). Koszty osierocone stanowiły wydatki wytwórcy wynikające z nakładów poniesionych przez tego wytwórcę do 1 maja 2004 roku na majątek związany z wytwarzaniem energii elektrycznej, niepokryte przychodami uzyskanymi ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej, rezerw mocy i usług systemowych na rynku konkurencyjnym po przedterminowym rozwiązaniu umów KDT.

Powstałe w majątku danego wytwórcy koszty osierocone oraz rekompensaty KDT otrzymane zaliczkowo na ich pokrycie podlegały rozliczeniu w pierwszej kolejności w ujęciu rocznym. Następnie, po zakończeniu uczestnictwa danego wytwórcy w systemie rekompensat KDT, prezes URE dokonuje ostatecznego rozliczenia rekompensat KDT pobranych przez danego wytwórcę i należnych danemu wytwórcy w drodze decyzji ustalającej kwotę korekty końcowej kosztów osieroconych. (PAP Biznes)

pel/ osz/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
PGE -3,78% 5,45
2020-02-24 17:00:51
WIG -4,07% 55 088,26
2020-02-24 17:15:01
WIG20 -4,20% 2 000,90
2020-02-24 17:15:01
WIG30 -4,08% 2 316,46
2020-02-24 17:15:00
MWIG40 -3,67% 3 907,77
2020-02-24 17:15:01
DAX -4,01% 13 035,24
2020-02-24 17:37:00
NASDAQ -3,71% 9 221,28
2020-02-24 22:03:00
SP500 -3,35% 3 225,90
2020-02-24 21:59:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.