Kontrole ZUS. Wypłaty 7 tys. zasiłków wstrzymane

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w I kw. 2018 roku 125,7 tys. kontroli zwolnień lekarskich. W konsekwencji wstrzymano 7,1 tys. wypłat zasiłków chorobowych. 

(YAY Foto)

ZUS opublikował cokwartalny raport informujący o przeprowadzonych kontrolach prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W pierwszym kwartale 2018 roku kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków wyniosła 5,47 mln złotych

- Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w I kwartale 2018 r. obniżono wypłaty 44 834,8 tys. zł., a dotyczyło to 51,8 tys. osób - podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

W dodatku ZUS zastosował obniżenie o 25 proc. wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego od 8 dnia niezdolności do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Za niedopełnienie obowiązku dostarczenia ZUS-ZLA w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania obniżono wypłaty zasiłków o ponad milion złotych - miało to miejsce w przypadku 17,9 tys. osób. 

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I kwartale 2018 r. wyniosła 51,43 mln zł.

WSZ

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

Brak wydarzeń

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.