Komunikat w sprawie zmiany ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji STOPKLATKA S.A.

Komunikat w sprawie zmiany ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji STOPKLATKA S.A. z siedzibą w WARSZAWIE - komunikat

W związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 11 października 2019 r. do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie („Wezwanie”), ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000332145, ogłoszonym na podstawie art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1748) („Rozporządzenie”) przez „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Puławska 435A (02-801), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000363674 („Wzywający”) oraz za pośrednictwem firmy inwestycyjnej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Wzywający dokonuje zmiany ceny po której nabywane będą akcje w Wezwaniu z 6,20 (słownie: sześć złotych dwadzieścia groszy) zł na 7,00 (słownie: siedem) zł za każdą akcję („Cena Akcji w Wezwaniu”).

Zwiększona Cena Akcji w Wezwaniu będzie zapłacona za wszystkie akcje objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym za akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem ogłoszenia niniejszej informacji.

Wartość ustanowionego zabezpieczenia jest nie mniejsza niż 100% łącznej wartości Akcji objętych Wezwaniem określonej na podstawie podwyższonej Ceny Akcji w Wezwaniu.

Zgodnie z powyższym wprowadza się następującą zmianę Wezwaniu:

1) w pkt 8 Wezwania dokonuje następującej zmiany:

Cena, za którą spółka „Kino Polska TV” S.A. zobowiązuje się nabyć Akcje wynosi 7,00zł (słownie: siedem złotych) za jedną Akcję („Cena”).

20 listopada 2019 roku

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego i Nabywającego, spółki Kino Polska TV spółka akcyjna:

_____________________________________________________________

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu

______________________________________________________________

Marcin Kowalski – Członek Zarządu

Podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Kom abs

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
STOPKLA -7,94% 5,80
2020-02-27 09:32:52
WIG 0,76% 41 532,37
2020-04-03 17:15:01
WIG20 1,00% 1 506,48
2020-04-03 17:15:00
WIG30 0,68% 1 730,87
2020-04-03 17:15:00
MWIG40 0,03% 2 860,32
2020-04-03 17:15:00
DAX -0,47% 9 525,77
2020-04-03 17:37:00
NASDAQ -1,53% 7 373,08
2020-04-03 22:03:00
SP500 -1,51% 2 488,65
2020-04-03 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.