REKLAMA

Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ENERGA SA

2020-10-29 16:04
publikacja
2020-10-29 16:04

Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ENERGA SA ogłoszonym przez POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

Warszawa, dnia 29 października 2020 r.

W związku z ogłoszonym w dniu 21 września 2020 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), zmienionym komunikatem z dnia 7 października 2020 r. oraz komunikatem z dnia 21 października 2020 r. („Wezwanie”), działając na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r. poz. 1748), POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku („Wzywający”) niniejszym informuje, że w dniu 29 października 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") 269 139 114 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii AA oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLENERG00022 ("Akcje").

Wzywający niniejszym informuje, że tym samym ziścił się jedyny zastrzeżony w Wezwaniu warunek nabycia Akcji, o którym mowa punkcie 24 Wezwania.

Robert Śleszyński

Dyrektor Wykonawczy ds. Inwestycji Kapitałowych

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego

(będącego jednocześnie jedynym podmiotem nabywającym Akcje)

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki