REKLAMA

Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku prawnego zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PROCHEM SA

2020-08-07 14:46
publikacja
2020-08-07 14:46

Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku prawnego zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PROCHEM SA

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZISZCZENIA SIĘ WARUNKU PRAWNEGO ZASTRZEŻONEGO W WEZWANIU DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI PROCHEM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA”)

ogłoszonym w dniu 10 lipca 2020 roku przez Pana Stevena George’a Tappana, adres do doręczeń 26531 Broken Bit Lane, Laguna Hills, California 92653, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej („Wzywający”), za pośrednictwem mBank S.A. („Wezwanie”), zmienionym komunikatami ogłoszonymi w dniu 14 oraz 21 lipca 2020 roku, w związku z zamiarem osiągnięcia przez Wzywającego akcji Spółki uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje”), na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”).

Działając na podstawie § 4 ust. 3 i ust. 4 w zw. z § 4 ust. 5 Rozporządzenia oraz w związku z pkt 29 Wezwania, Wzywający niniejszym informuje, że decyzją z dnia 3 sierpnia 2020 r. (doręczoną 6 sierpnia 2020 r.) Wzywający uzyskał od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji przedsiębiorców polegającej na przejęciu przez Wzywającego kontroli nad Spółką w drodze nabycia przez Wzywającego Akcji.

Wzywający niniejszym informuje, że tym samym ziścił się warunek prawny, o którym mowa w pkt 29 Wezwania.

Zgodnie z § 4 ust. 4 w zw. z § 4 ust. 5 Rozporządzenia, niniejszy komunikat zostanie również opublikowany w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

PODPISY OSÓB

DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU I NA RZECZ WZYWAJĄCEGO

_______________________________

Imię i nazwisko: Ryszard Manteuffel

Stanowisko: pełnomocnik Pana Stevena George’a Tappan

PODPISY OSÓB

DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU I NA RZECZ PODMIOTU NABYWAJĄCEGO

_______________________________

Imię i nazwisko: Ryszard Manteuffel

Stanowisko: pełnomocnik Pana Stevena George’a Tappana

PODPISY OSÓB

DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU I NA RZECZ PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

____________________

Imię i nazwisko: Michał Popiołek

Funkcja: Prokurent

____________________

Imię i nazwisko: Bartosz Kędzia

Funkcja: Pełnomocnik

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Nowa, elektryczna Mazda MX-30 teraz z Ekodopłatą Mazdy już za 810 zł netto miesięcznie

Nowa, elektryczna Mazda MX-30 teraz z Ekodopłatą Mazdy już za 810 zł netto miesięcznie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki