Komisja przeciw ograniczeniu kompetencji KNF

20.05. Warszawa (PAP) - Poprawki Lewicy do projektu nowelizacji ustaw regulujących rynek finansowy, w tym zmiana ograniczająca kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego, nie znalazły w czwartek poparcia sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Komisja pracowała w czwartek nad poprawkami zgłoszonymi przez Anitę Błochowiak podczas drugiego czytania projektu nowelizacji Prawa bankowego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Regulacje przygotowało Ministerstwo Finansów.

Nowela nakłada dodatkowe obowiązki na inwestorów zamierzających przekroczyć odpowiedni próg udziałów w firmie z branży finansowej. Będą oni musieli informować o swoich planach KNF.

Posłanka Błochowiak wyjaśniła, że jej poprawki wynikają z uwag Związku Banków Polskich. Trzy z nich miałyby doprecyzować przepisy, natomiast jedna ma charakter merytoryczny. Chodzi w niej o wykreślenie z nowelizacji przepisu, który pozwala KNF zakazać inwestorowi prawa głosu z akcji banku, w przypadku naruszenia przez niego niektórych warunków prawa bankowego - w brzmieniu obowiązującym obecnie, czyli zanim nowelizacja wejdzie w życie.

Zdaniem ZBP dyrektywa unijna, którą nowelizacja ma wdrożyć, nie zawiera takiego przepisu. Poza tym przewiduje działanie prawa wstecz, co jest niezgodne z Konstytucją.

Wykreśleniu przepisu sprzeciwiło się Ministerstwo Finansów. "W naszej ocenie przepis ten nie jest sprzeczny z dyrektywą, która wyznacza ogólne ramy postępowania, aby spełniony został zasadniczy cel, czyli zapewnienia bezpieczeństwa depozytów i pewności obrotu" - powiedział wiceminister finansów Dariusz Daniluk.

Jego zdaniem nie ma też niebezpieczeństwa naruszenia zasady niedziałania prawa wstecz. "Nie wydaje się, że w świetle obecnych doświadczeń w krajach Zachodu, rozluźnianie nadzoru jest dobrą inicjatywą" - dodał.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji, zmiana ma dostosować polskie prawo do dyrektywy unijnej. Nowe przepisy przewidują, że podmiot planujący - pośrednio lub bezpośrednio - nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji banku, zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, domu maklerskiego lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, będzie musiał o swoich zamiarach zawiadamiać Komisję Nadzoru Finansowego.

Obowiązki informacyjne będą dotyczyć sytuacji, gdy w efekcie nabycia akcji inwestor osiągnie albo przekroczy odpowiednio 10 proc., 20 proc., jedną trzecią lub 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym instytucji finansowej.

Komisja finansów publicznych wprowadziła zaproponowaną przez podkomisję poprawkę, zgodnie z którą agencje ratingowe miałyby podlegać nadzorowi KNF. Mimo wątpliwości sejmowego biura legislacyjnego, dotyczących zgodności zmiany z Konstytucją (poprawka wykracza poza zakres projektu wniesionego przez rząd) za zmianą opowiedziało się Ministerstwo Finansów.

Nowe przepisy mają wejść w życie 30 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

mmu/ bos/ jra/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% XII 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% XII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,8% XII 2019

Znajdź profil