Komisja finansów za projektem tzw. ustawy okołobudżetowej

Komisja finansów przyjęła we wtorek projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 r., czyli tzw. ustawy okołobudżetowej wraz z poprawkami i rządową autopoprawką dot. wynagrodzeń dla nauczycieli.

(fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl)

Sejmowa komisja finansów rozpatrywała we wtorek rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej.

W trakcie posiedzenia, komisja finansów przyjęła poprawki o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym. Posłowie przyjęli także rządową autopoprawkę przewidującą, że podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową określoną dla nauczycieli w ustawie budżetowej na rok 2020, następuje "nie później' niż do dnia 30 września 2020 r., z wyrównaniem od 1 września.

W uzasadnieniu do autopoprawki napisano, że projektowany przepis "ma na celu szczegółowe uregulowanie terminu wypłaty podwyżki wynagrodzenia nauczycieli o 6 proc. przewidzianej od dnia 1 września 2020 r. Ustawa – Karta Nauczyciela w art. 30 ust. 11 określa termin wypłaty podwyższonego wynagrodzenia jedynie w przypadku, gdy wzrośnie ono od dnia 1 stycznia danego roku, natomiast brak jest regulacji dotyczącej wypłaty tego wynagrodzenia w związku z podwyżką zaplanowaną w ciągu roku kalendarzowego. Przepis ten ma zatem charakter stricte techniczny – określa termin wypłaty podwyżki wynagrodzenia nauczycieli oraz obowiązek ich wyrównania od dnia 1 września 2020 r." - czytamy.

Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2020. "Przedłożone propozycje zmian niektórych ustaw znajdują swoje odzwierciedlenie i wymierną korelację w kwotach ujętych w projekcie budżetu państwa na rok 2020 i wiążą się z prawidłową realizacją ustawy budżetowej na rok 2020" - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy okołobudżetowej.

Jak tłumaczy resort finansów, projekt ustawy okołobudżetowej jest nierozerwalnie związany z budżetem i jest niezbędny dla prawidłowej jego realizacji. Do najważniejszych zmian zawartych w projekcie należą m.in. regulacje dotyczące Funduszu Pracy. Przewidują one, że ponad 2,2 mld zł z tego funduszu zostanie wydane na finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych. Przewidziano finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (kwotą 310 mln zł) refundacji pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników.

Projekt zabezpiecza środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej Prezesa ZUS, zabezpiecza też możliwość finansowania wydatków związanych z modernizacją wyposażenia służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa (433,1 mln zł).

W czwartek Sejm ma przeprowadzić drugie czytanie projektu tzw. ustawy okołobudżetowej. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta, Karolina Mózgowiec

aop/ kmz/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% IV 2020
PKB rdr 1,9% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 5,7% IV 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 285,01 zł IV 2020
Produkcja przemysłowa rdr -24,6% IV 2020

Znajdź profil