Komisja finansów za poprawkami do przepisów o nadzorze nad rynkiem finansowym

Sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała w czwartek poselskie poprawki do projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, który zakłada poszerzenie uprawnień KNF o nadzór nad rynkiem sekurytyzacyjnym.

Chodziło o dwa wnioski złożone w środę podczas drugiego czytania projektu, dotyczące odesłań do innych przepisów.

Gabriela Masłowska (PiS) tłumaczyła w czwartek, że jedna z poprawek ma na celu usunięcie pomyłki w ustawie o SKOK-ach, związanej z zawartym w niej odesłaniem do ustawy o BFG. Wyjaśniała, że nowelizowany przepis kieruje do regulacji już nieistniejącej, w związku z czym powinien być zmieniony.

Projekt, jak wynika z uzasadnienia, ma na celu zapewnienie skutecznego wykonywania rozporządzenia unijnego z 12 grudnia 2017 roku w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji.

W uzasadnieniu wskazano, że unijne rozporządzenie ustanawia ogólne ramy prawne dla wszystkich rodzajów sekurytyzacji, w tym definiuje samo pojęcie sekurytyzacji, oznaczającej transakcję lub program, w wyniku których ryzyko kredytowe związane z ekspozycją lub pulą ekspozycji ulega podziałowi na transze.

Rozporządzenie określa też wymogi wobec podmiotów uczestniczących w procesach sekurytyzacji, m.in. dotyczące obowiązku należytej staranności, zatrzymania ryzyka i transparentności, czy dopuszczalne limity inwestycji w pozycje sekurytyzacyjne dla klientów detalicznych.

Podczas środowej debaty w Sejmie jej uczestnicy zwracali uwagę, że najważniejszym przepisem rządowej noweli jest wskazanie Komisji Nadzoru Finansowego jako właściwego organu w zakresie nadzoru, przestrzegania i egzekwowania przepisów unijnego rozporządzenia. KNF, w myśl projektu, będzie miała uprawnienia do nakładania sankcji administracyjnych, w tym kar finansowych i innych środków naprawczych.

Komisja będzie też miała prawo żądania od podmiotów kontrolowanych wyjaśnień. Uzyska także dostęp do informacji poufnych, w tym informacji ustawowo chronionych. Będzie również mogła publikować na stronie internetowej Urzędu KNF informacje o nałożeniu sankcji administracyjnej. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ pad/

Źródło: PAP
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% IX 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VIII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 125,26 zł VIII 2019
Produkcja przemysłowa rdr 5,6% IX 2019

Znajdź profil