Komentarz DM BOŚ po sesji w dniu 19 maja 2017 r.

Z nadziejami w nowy tydzień

Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zaczęły się w sprzyjającym dla byków kontekście. Po sesji czwartkowej, która skończyła się zarówno mocnym uderzeniem podaży, jak i kontrą popytu, rynek potrzebował uspokojenia w otoczeniu, by szukać stabilizacji po ostatnich przecenach. W efekcie spokojne otwarcia w Europie przełożyły się na spokojne otwarcie w Warszawie. Skromne przesunięcie WIG20 przetrwało do 15:00. Później rynek spróbował zerwać korelację z innymi giełdami, która zdominowała notowania na poprzednich sesjach tygodnia. W efekcie w godzinę WIG20 zyskał blisko 1 procent, by w finałowej godzinie skonsolidować się zysk zbliżony do 1,5 procent. Piątkowa zwyżka przełożyła się na zredukowanie tygodniowej straty do 1,7 procent, a zamknięcie w okolicach 2329 pkt. oznacza, iż WIG20 wrócił nad połamane wsparcia w rejonie 2308-2300 pkt. Dla techników sesja jest sygnałem, iż popyt próbuje zakończyć korektę i w nowy tydzień wchodzi z apetytem na spotkanie
z oporem w rejonie 2350 pkt., który umacnia linia prowadząca ostatnie spadki. Jeśli gdzieś można szukać wątpliwości, co do szans byków, to w czytelnym wyprzedzaniu wydarzeń na świecie. Środowe tąpnięcie na giełdach, które mocno odczuła również GPW, zostało zbudowane na zamieszaniu politycznym w USA i dzisiejszy wzrost w Warszawie w oderwaniu od innych rynków jest budowaniem zwyżki na kredycie zaufania dla Wall Street, której daleko było dziś do optymizmu okazanego przez rynek polski. Przy pogłębieniu spadków w USA zwyżki w Warszawie będą zwyczajnie trudne. Również lokalny układ techniczny - zwłaszcza perspektywa tygodniowa - ostrzega, iż powrót do zwyżek i atak na opory w rejonie 2422 pkt. będzie trudniejszy niż zbudowanie odbicia na sesji o czytelnie mniejszym obrocie niż spadkowe dni zakończonego tygodnia. Niemniej w nowy tydzień rynek wschodzi na szerokiej półce, której granicami są szczyt fali wzrostowej w rejonie 2422 pkt. i wczorajszy dołek umacniany obronionym
wsparciem w rejonie 2300 pkt. Dopiero wybicie poza jeden z tych punktów przyniesie nowe treści techniczne.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ SA

e-mail: a.stanczak@bossa.pl

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu "Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów" lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest
wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi
podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Źródło:
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
WIG -0,89% 64 854,15
2017-10-17 17:15:00
WIG20 -0,80% 2 514,36
2017-10-17 17:15:00
WIG30 -1,09% 2 885,24
2017-10-17 17:15:00
MWIG40 -1,46% 4 888,22
2017-10-17 17:15:00
DAX -0,07% 12 995,06
2017-10-17 17:36:00
NASDAQ -0,06% 6 620,14
2017-10-17 18:55:00
SP500 -0,06% 2 556,11
2017-10-17 18:55:00

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl