Komentarz DM BOŚ po sesji w dniu 17 marca 2017 r.

Spotkanie z 2300 pkt.

Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbywały się w trzeci piątek marca. Sesja była więc z definicji podporządkowana godzinie rozliczeniowej kontraktów, w trakcie której parkiet zasypywany jest zleceniami rzucanymi na rynek koszykami. Skokowy wzrost obrotu i zmienności obserwowany w przeszłości ustawia rynek na kursie, w którym obrót w ostatnich sześćdziesięciu minutach jest zwykle większy niż w pierwszych siedmiu godzinach sesji. Całość zamieszania owocuje spadkiem aktywności inwestorów i niższą wiarygodnością rozdania. Z kronikarskiego obowiązku należy jednak odnotować, iż stuprocentowe wypełnienie historycznego scenariusza, nie przeszkodziło szybkiemu spotkaniu WIG20 z poziomem 2300 pkt., które było naturalną konsekwencją mocnej sesji czwartkowej i wybicia się indeksu z miesięcznej konsolidacji w strefie 2272-2190 pkt. Pochodną wczorajszego przesilenia było zbudowanie potencjału zwyżki o około 80 punktów. Co równie ważne, w skali tygodnia WIG20
zanotował wzrost o 4,4 procent, co daje jeden z najlepszych tygodni indeksu od pierwszej połowy grudnia, a więc niemal całości czteromiesięcznego trendu wzrostowego. Dla zwolenników analizy technicznej zbudowanie potencjału wzrostu w rejon 2350 pkt. pokrywa się z oczekiwanym spotkaniem indeksu z tym poziomem, jakie pojawiło się po wybiciu się WIG20 z zeszłorocznej konsolidacji pomiędzy 2000 i 1650 pkt. Rynek wydaje się więc idealnym położeniu technicznym do kolejnego uderzenia popytu, które połamie osłabiony już opór na psychologicznej barierze 2300 pkt. Spoglądanie poza poziom 2350 pkt. wydaje się jednak przedwczesne. Proste wyliczenie pokazuje, iż sięgnięcie przez WIG20 rejonu 2350 pkt. da zwyżkę od 2000 pkt. o 17,5 procent. Wzrost liczony od listopadowego ruchu na północ jest jeszcze większy, więc rośnie presja na realizację zysków. Nie można również zapominać o korelacji z innymi rynkami, które zachowują się w sposób mieszany. Rynki wschodzące - obrazowane przez koszyk
iShares MSCI Emerging Markets - czy niemiecki DAX potwierdzają nowe maksima fali wzrostowej na wykresie WIG20 analogicznymi ruchami swoich wykresów, ale już amerykański S&P500 pozostaje w miesięcznej konsolidacji. Dlatego kreśląc optymistyczne scenariusze na przyszłość warto z szacunkiem podejść do czytelnej korelacji GPW z rynkami bazowymi i konfrontować krótkookresowe prognozy z zachowaniem innych indeksów.

Adam Stańczak

e-mail: a.stanczak@bossa.pl

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu "Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów" lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest
wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi
podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Źródło:
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
WIG -0,59% 64 474,44
2017-10-18 17:15:00
WIG20 -0,48% 2 502,34
2017-10-18 17:15:00
WIG30 -0,56% 2 869,10
2017-10-18 17:15:00
MWIG40 -0,85% 4 846,80
2017-10-18 17:15:00
DAX 0,37% 13 043,03
2017-10-18 17:36:00
NASDAQ 0,01% 6 624,22
2017-10-18 22:02:00
SP500 0,07% 2 561,26
2017-10-18 22:07:00

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl