Komentarz DM BOŚ po sesji w dniu 17 lutego 2017 r.

Korekcyjna końcówka tygodnia

Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie były prostym przeciwieństwem notowań czwartkowych. Wczoraj GPW czytelnie wyprzedzał otoczenie w optymizmie, a dziś pesymizm okazał się większy niż na rynkach bazowych. Jeszcze o poranku rynek próbował kontynuacji czwartkowych zwyżek, ale indeks WIG20 nie zdążył wyrównać szczytu w rejonie 2225 pkt. Spadki na rynku niemieckim wymusiły cofnięcie i po godzinie gra wróciła w rejon pokonanego wczoraj psychologicznego oporu na 2200 pkt. Tym razem stawką było przebicie zalegającego wsparcia i w krytycznym punkcie sesji podaż okazała się silniejsza od popytu. W skrajnym punkcie dnia spadek WIG20 był czytelnie większy niż cofnięcie na ważnych rynkach europejskich i siłą własnej słabości WIG20 oddał 1,22 procent przy blisko 1 mld złotych obrotu. Zamknięciu w rejonie 2188 pkt. odbyło się przy przecenie 18 spółek z indeksu blue chipów i ledwie kosmetycznych zwyżkach dwóch banków, których waga w indeksie jest niska - MBank i
BZWBK. W perspektywie tygodniowej indeks zyskał 1,6 procent, ale wzrost nie redukuje korekcyjnego napięcia, z jakim rynek stanie do notowań przyszłego tygodnia. W istocie końcówka tygodnia na większości rynków była już korekcyjna, co nie dziwi, gdy uwzględni się fakt, iż tylko na Wall Street indeksy mają za sobą pięć wzrostowych sesji z rzędu. Technicznie patrząc powrót WIG20 pod 2200 pkt. nie jest szczególnie groźny. Naprawdę ważne wsparcia, w postaci linii trendu wzrostowego i połamanego oporu, zalegają dopiero w rejonie 2100 pkt. Licząc od szczytu fali wzrostowej w rejonie 2225 pkt., sięgnięcie rejonu 2100 pkt. wymaga przeszło 5-procentowego cofnięcia WIG20, więc jest sporo miejsca na korektę bez konsekwencji technicznych. Krótkookresowy układ wykresu stale sprzyja stronie popytowej, a spadek w dniu dzisiejszym w najmniejszym stopniu nie znosi potencjału związanego z wybiciem z zeszłorocznej konsolidacji pomiędzy 2000 i 1650 pkt., która technicznie zorientowanym graczom
pozwala spoglądać na okolice 2350 pkt.

Adam Stańczak

e-mail: a.stanczak@bossa.pl

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu "Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów" lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest
wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi
podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Źródło:
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
WIG 1,20% 63 047,02
2017-11-17 17:15:00
WIG20 1,36% 2 443,83
2017-11-17 17:15:00
WIG30 1,18% 2 809,62
2017-11-17 17:15:00
MWIG40 0,96% 4 782,21
2017-11-17 17:15:00
DAX -0,43% 12 990,50
2017-11-17 17:35:00
NASDAQ -0,15% 6 782,79
2017-11-17 22:01:00
SP500 -0,27% 2 578,52
2017-11-17 21:59:00

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl