Komentarz

2000-06-10 00:00
publikacja
2000-06-10 00:00

Komentarz

Ogólny klimat koniunktury prawie od początku roku utrzymuje się na wysokim poziomie, choć - jak wynika z badań GUS - sytuacja nie jest jednoznaczna w poszczególnych sektorach gospodarki. O ile bowiem w przetwórstwie przemysłowym wskaźnik koniunktury był w maju wyższy niż w kwietniu i w analogicznym miesiącu dwóch ostatnich lat, to w budownictwie - mimo także pozytywnych ocen - był niższy niż w kwietniu i w analogicznym miesiącu czterech kolejnych lat.

W przemyśle wśród badanych przedsiębiorstw 27 proc. oceniało koniunkturę pozytywnie, a 17 proc. - negatywnie. Ogólny klimat koniunktury był oceniany lepiej w sektorze prywatnym niż w publicznym, chociaż różnica ta w stosunku do ubiegłego miesiąca wyraźnie się zmniejszyła. Także przewidywania dotyczące przyszłego popytu są bardzo optymistyczne, choć ostrożniejsze od prezentowanych w poprzednim miesiącu i wskazują na możliwość istotnego wzrostu zapotrzebowania na wyroby przemysłowe. W związku z tym prognozy produkcji na czerwiec są również bardzo korzystne.

.Natomiast po raz kolejny - sytuacja taka trwa od kilkunastu miesięcy - negatywnie oceniana była kondycja finansowa przedsiębiorstw. Zwiększyły się trudności związane z terminowym regulowaniem zobowiązań finansowych, producenci mieli też większe kłopoty ze ściąganiem należności od kontrahentów. Znacznie lepiej jednak oceniana jest przyszła sytuacja finansowa, co także już stało się tradycją miesięcznych badań prowadzonych przez GUS.

Na ogólny klimat koniunktury w przemyśle składa się zróżnicowana sytuacja w poszczególnych jego działach. Najlepszą koniunkturę odnotowano w maju u producentów pojazdów mechanicznych (wskaźnik wyniósł tam 30 punktów), w przedsiębiorstwach prowadzących działalność wydawniczą i poligraficzną (29 pkt.), u producentów wyrobów z surowców niemetalicznych (26 pkt.) oraz wyrobów z gumy i twarzyw sztucznych (20 pkt.).Najgorsze oceny formułowali natomiast producenci tkanin (minus 23 pkt.), wyrobów ze skóry (minus 14 pkt.), odzieży (minus 5 pkt.), maszyn i aparatury elektrycznej (minus 4 pkt.) oraz metali (minus 3 pkt.).

Z kolei w budownicwie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury ukształtował się wprawdzie na poziomie 35 punktów, ale w stosunku do poprzedniego miesiąca oznacza to spadek o 2 pkt. O dziwo, koniunktura oceniana była wyżej w sektorze publicznym niż w prywatnym. Natomiast oceny portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe były lepsze niż przed miesiącem. Także pozytywna jest ocena portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące, choć prognozy zarówno firm prywatnych, jak i publicznych są nieco mniej optymistyczne od przekazywanych miesiąc wcześniej. W najbliższych trzech miesiącach przewidywane jest nadal wysokie tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej.

Mniej negatywnie niż w kwietniu była oceniana bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw tego sektora, chociaż nadal - jak w poprzednich siedemnastu miesiącach - uważana jest za złą. Ten mniejszy pesymizm odnotowano w firmach prywatnych. Natomiast jednostki sektora publicznego uznały, że ich kondycja finansowa była jeszcze gorsza niż miesiąc wcześniej.

W maju tylko około 5 proc. przedsiębiorstw nie dostrzegało barier w działalności budowlano-montażowej. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane były z konkurencją innych firm (co dostrzega 77 proc. jednostek zgłaszających bariery) oraz niedostatecznym popytem (68 proc.).

Tak więc sytuacja w polskiej gospodarce wyraźnie zaczyna się normować. Wprawdzie klimat koniunktury jest w dużej mierze wskaźnikiem sztucznym, odzwierciedlającym subiektywne oceny przedstawicieli poszczególnych przedsiębiorstw, to jednak wyników takich badań nie można lekceważyć.

Źródło:
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Ochrona klimatu

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki