REKLAMA

Kluby za konstytucyjnym zakazem prywatyzacji Lasów Państwowych

2014-05-29 16:45
publikacja
2014-05-29 16:45

Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się w czwartek za dalszymi pracami nad zmianą konstytucji, która ma zakazać prywatyzacji i komercjalizacji lasów należących do Skarbu Państwa. W projekcie podkreślono m.in., że lasy są wspólnym dobrem i dziedzictwem narodowym.

Podczas czwartkowej debaty posłowie omawiali projekt zmiany Konstytucji RP, autorstwa PSL, pod którym podpisały się również PO i SLD. Dokument zakłada, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Jak wyjaśniał poseł Stanisław Żelichowski (PSL), chodzi o przypadki, kiedy przez las przeprowadzana ma być np. linia energetyczna bądź autostrada.

Poseł wnioskodawca Józef Zych z PSL podkreślił, że polskie lasy są dobrem wspólnym, dziedzictwem narodowym, będącym trwałą własnością publiczną. Ocenił, że w polskim społeczeństwie istnieje przekonanie, że dotychczasowe uregulowania prawne co do statusu lasów są niewystarczające. "Należy jednoznacznie określić ich status i na trwałe zagwarantować ochronę przed dokonującymi się na świecie przekształceniami własnościowymi, w tym komercjalizacją i prywatyzacją" - zaznaczył.

W projekcie zapisano również, że lasy są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie oraz że są udostępniane dla ludności na równych zasadach. W uzasadnieniu wskazano, że zakaz prywatyzacji lasów "w zmiennych uwarunkowaniach polityczno-gospodarczych pozwoli zapewnić stabilność i trwałość lasom oraz zagwarantować możliwość korzystania z dobrodziejstw lasu przyszłym pokoleniom".

Zych ocenił, że proponowana zmiana konstytucji jest zgodna z prawem UE. "Ograniczenia swobód w zakresie korzystania przez obywateli UE dotyczące możliwości nabywania własności Lasów Państwowych nie będą mogły być podstawą do stwierdzenia naruszenia prawa europejskiego przez Polskę w sytuacji, gdy regulacje i ograniczenia służą osiągnięciu celu leżącego w interesie ogólnym. A cel, jaki wskazujemy - umożliwienie prawidłowej gospodarki leśnej - leży niewątpliwie w interesie ogólnym" - przekonywał.

Robert Kropiwnicki (PO) podkreślił, że znaczenie dobra wspólnego lasów jest kluczowe dla całej wspólnoty "politycznej i obywatelskiej". "Lasy to blisko 30 proc. terytorium kraju; z tego 85 proc. stanowi własność Skarbu Państwa. Jest to ogromne terytorium, które musi być chronione i które ma ogromne znaczenie dla wszystkich obywateli" - przekonywał.

Przedstawiciel Twojego Ruchu Adam Rybakowicz dodał, że zakaz prywatyzacji lasów zagwarantuje kontrolę państwa nad nimi. "Zapis jest potrzebny, ponieważ ten rząd oraz poprzednie pokazały, iż są w stanie naruszyć różne świętości w interesie łatania budżetu" - podkreślił. Zwrócił uwagę na nowelę ustawy o lasach, która spowodowała, iż LP będą musiały wpłacić do budżetu państwa 1,6 mld zł w ciągu dwóch lat.

Historia pokazuje, że polskie lasy mogą być zagrożone - uważa Jan Szyszko (PiS). "Jerzy Buzek proponował, aby z lasów zrobić jednoosobową spółkę państwa. Wtedy społeczeństwo powiedziało +nie+ (...) Bez analiz gospodarczych zdecydowano w 26 godzin, że LP są obciążone haraczem w wysokości czterokrotnego skumulowanego zysku" - mówił Szyszko. Pytał też z trybuny sejmowej, czy to jest działalność na rzecz dobra polskich lasów.

W opinii Szyszki polskie lasy to "unikat na skalę światową", który należy wykorzystać do promocji Polski na świecie.

Jego zdaniem pozostawienie jednak w konstytucji zapisów dotyczących możliwych przekształceń wcale nie gwarantuje, iż Lasy Państwowe nie zostaną sprywatyzowane.

Cezary Olejniczak (SLD) ma nadzieję, że jeszcze w tej kadencji uda się rozstrzygnąć o wpisaniu lasów do Konstytucji RP. "Aby LP nie były jakąkolwiek rozgrywką polityczną w żadnym stronnictwie i partii, przez szacunek dla pokoleń, które w tych lasach pracowały (...)" - powiedział. Przypomniał, że w tym roku przedsiębiorstwo LP obchodzi 90. rocznicę. "Przeżyły one II wojnę światową i różne rządy. Powinny trwać wiecznie" - wskazał.

Ustawę o zmianie Konstytucji RP Sejm uchwala większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie Senat przyjmuje ją bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. (PAP)

mick/ pad/ mag/

Źródło:PAP
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki