Kiedy gmina może odliczyć VAT z faktury od jednostki budżetowej?

Jesteśmy gminą, podatnikiem VAT i mamy kasę fiskalną. Powołaliśmy jednostkę budżetową (zakład gospodarki komunalnej), która zajmuje się dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków i przyjmowaniem nieczystości stałych na wysypisko. Gmina posiada budynki komunalne, które wynajmuje lokatorom, obciążając ich czynszem, opłatą za wodę, ścieki i nieczystości stałe i odprowadza od tych opłat VAT należny. Czy postępujemy prawidłowo, obniżając VAT należny o podatek naliczony (w całości), wynikający z faktur za wodę i ścieki, którymi obciąża nas zakład gospodarki komunalnej, oraz o VAT wynikający z faktur za wywóz nieczystości stałych (również dotycząc wyłącznie budynków komunalnych), którymi obciąża nas firma, która zajmuje się tym na naszym terenie i z którą gmina ma podpisaną umowę? Moje wątpliwości budzi fakt, że niektórzy lokatorzy nie mają wodomierzy i płacą ryczałt za wodę i ścieki.

Podstawą systemu VAT jest zasada neutralności. Wynika z niej zasadnicza możliwość odliczenia kwot VAT naliczonego zapłaconego na poprzednim etapie obrotu. Warunkiem jest jednak wykorzystanie nabytych towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Przy określaniu możliwości odliczania VAT naliczonego zawsze powinieneś mieć na uwadze generalną zasadę, zgodnie z którą podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W Twoim przypadku na pewno spełniona jest przesłanka wykorzystywania zakupionych towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Co do zakresu tego odliczenia powinieneś natomiast zbadać charakter tego związku. W przypadku związku bezpośredniego (tzw. alokacja bezpośrednia, gdzie zakupiony towar lub usługa w stanie nieprzetworzonym jest dalej odsprzedawana) musisz zbadać, jaki charakter mają czynności przez Ciebie wykonywane tj. czy są on opodatkowane VAT, czy też nie. W pierwszym przypadku masz prawo do odliczenia VAT w całości, w drugim natomiast nie masz prawa do odliczenia (nieodliczony VAT stanowi natomiast koszt uzyskania przychodów).

Nie ma przy tym znaczenia, czy Twoja firma dolicza marżę (przykładowo w przypadku odsprzedaży usług bez marży mowa jest o tzw. refakturowaniu). Czasem jednak zakupione usługi lub towary stają się częścią świadczenia złożonego (są funkcjonalnie związane z innym świadczeniem, które pełni rolę świadczenia głównego) lub są przetwarzane (zakup dwóch towarów i usług w celu przetworzenia i sprzedaży jako innego produktu) bądź są tzw. kosztami ogólnymi (np. zakup energii elektrycznej, usługi reklamowej). Jest to tzw. alokacja pośrednia. W tym przypadku również musisz zbadać, do wykonania jakich czynności służą zakupione towary lub usługi. Może bowiem zaistnieć sytuacja, w której będziesz miał prawo jedynie do częściowego odliczenia VAT.

Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy zakupione towary lub usługi nabierają cech tzw. kosztu ogólnego niedającego się przypisać do czynności z prawem do odliczenia lub bez niego. W konsekwencji musisz pamiętać, że kwota należności może być określona również w sposób ryczałtowy. Badając zgodność takiego sposobu rozliczania się, powinieneś mieć przede wszystkim na uwadze generalną zasadę, zgodnie z którą Twoje ekonomicznie racjonalne działania nie mogą dla Ciebie rodzić negatywnych konsekwencji podatkowych. Podstawa opodatkowania musi zostać określona w taki sposób i na takim poziomie, aby fiskus nie mógł postawić Ci zarzutu sprzedaży świadczenia poniżej pewnej wartości (co ważne w VAT podstawa opodatkowania jest wartością subiektywną i może odbiegać od wartości rynkowej). W takim przypadku miałbyś do czynienia bowiem ze świadczeniem częściowo odpłatnym.

Paweł Dymlang, doradca podatkowy

Czy chcesz być na bieżąco z orzecznictwem podatkowym?

  • Co miesiąc zmagasz się z trudnymi decyzjami podatkowymi.
  • Co miesiąc NSA i WSA wydaje wyroki w podobnych do Twoich sprawach.
  • Co miesiąc uznani eksperci opatrują najnowsze orzeczenia swoimi trafnymi komentarzami.
  • Co miesiąc magazyn "Orzecznictwo Podatkowe" ujawni Ci ważne orzeczenia i komentarze, abyś zminimalizował ryzyko, że urząd skarbowy podważy Twoje decyzje za 2008 r.

"Orzecznictwo Podatkowe" odpowie również na Twoje wątpliwości podatkowe. Pokaże Ci, jak się bronić, jeśli urząd skarbowy zakwestionuje Twoje rozwiązania podatkowe lub odliczenia VAT.

Na bieżąco prześledzisz orzecznictwo NSA i SN w zakresie podatków i nie pominiesz żadnego wyroku mającego wpływ na Twoje codzienne obowiązki.
Nie zwlekaj! Zamów  magazyn „Orzecznictwo Podatkowe”

http://www.orzecznictwopodatkowe.pl/obce/

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl