REKLAMA

KUPIEC S.A.: Zawarcie umowy zakupu nieruchomości

2021-05-07 21:20
publikacja
2021-05-07 21:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-07
Skrócona nazwa emitenta
KUPIEC S.A.
Temat
Zawarcie umowy zakupu nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kupiec SA z siedzibą w Tarnowie (dalej: Kupiec) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2021 z dn. 19 stycznia 2021 r., w którym poinformował o zawarciu umowy rezerwacyjnej nieruchomości informuje, iż w dniu 7 maja 2021 r. zawarł w formie aktu notarialnego umowę (dalej: Umowa), na podstawie której nabył nieruchomości zabudowaną trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym o powierzchni zabudowy 723,72 m2, położonej w województwie śląskim (dalej: Nieruchomość), za kwotę blisko 5 mln zł.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż zakup nieruchomości współfinansowany jest ze środków pochodzących z kredytu inwestycyjnego w wysokości 3,3 mln zł, oprocentowanego na zasadach rynkowych, udzielonego Kupiec na okres 15 lat, zabezpieczonego przede wszystkim w postaci hipoteki umownej na rzecz Banku na Nieruchomości. Z kolei płatność podatku VAT finansowana jest w całości ze środków pochodzących z kredytu obrotowego, uzyskanego wyłącznie na ten cel.
Ponadto, na rzecz Sprzedającego, ustanowiona została hipoteka umowna na Nieruchomości do kwoty zbliżonej kwocie transakcji na zabezpieczenie roszczenia kwoty transakcji wynikającej z kredytów bankowych inwestycyjnego i obrotowego – hipoteka ta zostanie zwolniona po przekazaniu przez Bank środków z kredytów inwestycyjnego i obrotowego na rachunek bankowy Sprzedającego, co ma się dokonać w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy.

Zarząd wskazuje, iż wraz z Nieruchomością na rzecz Kupiec przeszły od dnia 8 maja 2021 r. wszelkie prawa do pożytków z tytułu umów najmu powierzchni Nieruchomości. Obecnie wynajętych jest ok. 94% powierzchni biurowych.
Zakup Nieruchomości jest konsekwencją realizowanej strategii Kupiec, przyjętej w dniu 30 września 2020 r., która zakłada rozwój prowadzonej działalności m.in. w obszarze nieruchomości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 Leszek Wróblewski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki