PILNE
  • RPP niespodziewanie obniżyła stopy procentowe

KSF: będzie grupa robocza ds. kredytów walutowych

Komitet Stabilności Finansowej powołał w środę Grupę Roboczą ds. Ryzyka Walutowych Kredytów Mieszkaniowych, w której skład wejdą przedstawiciele instytucji reprezentowanych w KSF - poinformował NBP w komunikacie po posiedzeniu KSF. Była to inicjatywa prezesa NBP Adama Glapińskiego.

KSF: będzie grupa robocza ds. kredytów walutowych
KSF: będzie grupa robocza ds. kredytów walutowych (fot. Marian Zubrzycki / FORUM)

"Zadaniem Grupy jest opracowanie projektu rekomendacji Komitetu w zakresie rozwiązań, które prowadziłyby do restrukturyzacji portfela walutowych kredytów mieszkaniowych na zasadzie dobrowolnego porozumienia pomiędzy bankami i ich klientami oraz nakreślały ramy pożądanego kształtu takiej restrukturyzacji. Rekomendacja powinna w szczególności zakładać rozłożenie w czasie procesu restrukturyzacji portfela kredytów walutowych i służyć zachowaniu stabilności krajowego systemu finansowego. Natomiast rozwiązania zaproponowane w rekomendacji powinny uwzględniać zakres instrumentów będących w dyspozycji poszczególnych instytucji, zgodnie z ich kompetencjami" - głosi komunikat.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął również uchwałę ws. rekomendacji dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc., a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego odpowiednich informacji dotyczących tego bufora.

Mając na uwadze istotną niepewność w otoczeniu makroekonomicznym, związaną m.in. z wynikami referendum nt. członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, Komitet podkreślił wagę utrzymywania wysokiej odporności systemu finansowego na zaburzenia. Komitet omówił główne źródła ryzyka dla stabilności krajowego systemu finansowego. W szczególności zwrócono uwagę na sytuację na rynku nieruchomości komercyjnych, konsekwencje działań związanych z kwestią kredytów walutowych oraz wyzwania wynikające z dodatkowych obciążeń sektora bankowego. Zwrócono uwagę, że wprawdzie banki osiągnęły za I półrocze 2016 r. dobre wyniki finansowe, jednak były one w dużej mierze efektem wpływów ze sprzedaży akcji Visa Europe, a zatem zdarzenia jednorazowego. Na posiedzeniu omówiono również wyniki testów warunków skrajnych w polskim sektorze bankowym w 2016 r. przeprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego i uznano, że banki krajowe nadal charakteryzują się wysoką odpornością na niekorzystne zjawiska gospodarcze i finansowe

W skład Komitetu Stabilności Finansowej wchodzą prezes NBP Adam Glapiński, minister finansów Paweł Szałamacha, szef KNF Andrzej Jakubiak i prezes BFG Zdzisław Sokal.

KSF wydał opinie dot. buforów innych instytucji o znaczeniu systemowym

Komitet Stabilności Finansowej wydał opinie dotyczące identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na nich dodatkowego bufora - poinformował Komitet po wtorkowym posiedzeniu.

Identyfikacja innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenie na nie buforów nastąpić ma w formie decyzji administracyjnych Komisji Nadzoru Finansowego.

"Postępowania administracyjne w tych sprawach są w toku i są prowadzone z udziałem banków będących stronami postępowań, a decyzje będą wydane w terminach określonych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego" - poinformowała w środę Komisja.

O planach nałożenia dodatkowych buforów informował wcześniej między innymi PKO BP, Getin Noble Bank oraz ING Bank Śląski.

PAP/NBP

Źródło: Bankier24

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~szf

frankowicze cierpia bo kurs franka wzrosł dwukrotnie. co powiedza kredytobiorcy którzy mają kredyt w zl jak rekordowo dzisiaj niski wibor skoczy w gore?

! Odpowiedz
1 1 ~Franek_Kimono


Prawda jest taka że tak zwani "Frangsterzy" walczą o to żeby Polska istniała bo poki co mamy eldorado bankowo-korporacyjne oszukujące rodaków:

1. Poliso-lokaty (5 mln polaków, 54 mld uwięzone)
2. Opcje walutowe (ponoć 15mld strat)
3. Kredyty preudo-walutowe (2mln polaków, straty - nie do oszacowania, 10, 20 a może 100mld)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~gil

W 2008r. KNF opublikowała raport krytycznie oceniający działania banków w obszarze kredytów tzw.walutowych. Czy ktoś siętym wówczas przejął? Cytaty z raportu:
"Nie można też wykluczyć, że pomimo obecnej aprecjacji złotego, w długiej
perspektywie dojdzie do jego osłabienia względem CHF (czy też po ewentualnym przystąpieniu Polski do strefy
euro osłabnięcia EUR względem CHF), co spowoduje, że część kredytobiorców nie będzie w stanie wywiązać
się ze swoich zobowiązań. O tym, że jest to scenariusz, który musi być brany pod uwagę (zarówno przez
kredytobiorców, banki, jak i nadzór bankowy) przekonuje historia notowań dolara amerykańskiego. Pomimo, że
gospodarka amerykańska jest największą gospodarką na świecie i do niedawna rozwijała się w szybkim tempie
to w okresie ostatnich lat doszło do „załamania” kursu dolara względem innych walut głównych. W związku z
tym może się okazać, że oba przedstawione warianty nie odzwierciedlają faktycznego ryzyka ponoszonego tak
przez banki, jak i klientów. "
"Inspekcje przeprowadzone w bankach w latach 2006-2007 wykazały, że
wprawdzie banki wprowadziły postanowienia Rekomendacji S do swoich procedur, jednak w mniejszym
stopniu wykorzystały je w praktyce. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie realizacji wymogów
Rekomendacji S dotyczyły m.in.:
− braku określenia w strategii akceptowalnego poziomu ryzyka z tytułu kredytowania rynku nieruchomości
oraz/lub braku dokumentu określającego politykę zarządzania ryzykiem portfela ekspozycji finansujących
rynek nieruchomości (rekomendacja nr 1);
− niewłaściwych rozwiązań organizacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych
zabezpieczonych hipotecznie (rekomendacja nr 5);
− niewystarczającego zakresu limitów odnoszących się do portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych
hipotecznie (rekomendacja nr 7);
− braku sformalizowanych zasad lub praktyki przeprowadzania testów warunków skrajnych w zakresie
oddziaływania ryzyka kursowego dłużnika (rekomendacja nr 11);
− braku sformalizowanych zasad lub praktyki przeprowadzania testów warunków skrajnych w zakresie
oddziaływania ryzyka stopy procentowej dłużnika (rekomendacja nr 12);
− braku procedur służących aktualizacji oceny wartości nieruchomości, przyjmowanych jako zabezpieczenie
(rekomendacja nr 13);
− braku praktyki monitoringu wielkości LtV w okresie trwania umów kredytowych (rekomendacja nr 14);
− braku dostępu do bazy danych na temat rynku nieruchomości lub niewystarczającego zasobu danych w
takiej bazie (rekomendacja nr 15)
− braku przygotowania rozwiązań pozwalających na podjęcie szybkich środków zaradczych na wypadek
spadku wartości nieruchomości przyjętych na zabezpieczenie udzielonych kredytów (rekomendacja nr 17).
Ponadto, w niektórych bankach „chęć zdobycia rynku” doprowadziła do nadmiernego rozluźnienia polityki
kredytowej przez m.in.:
− przyjmowanie zaniżonych kosztów utrzymania gospodarstw domowych;
− nieuwzględnianie w ocenie wszystkich zobowiązań finansowych obciążających kredytobiorcę;
− rezygnację z dokumentów potwierdzających sytuację dochodowo-majątkową dłużnika ograniczając się do
oświadczenia kredytobiorcy o wysokości uzyskiwanych dochodów lub niewystarczającą weryfikację
dokumentów;
− wydłużanie okresów trwania umów kredytowych;
− stosowanie okresów preferencyjnych marż i odsetek, co było jedną z przyczyn „kryzysu subprime”.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 6 ~ww

Jakie dobrowolne porozumienie z bankiem. Już widzę jak klient dogaduje się z bankiem , chyba że przewalutowanie po kursie bieżącym, łaski bez wynika to z umowy.

! Odpowiedz
0 4 ~fixinc

Wzrost gospodarczy, a przy tym stabilność PL jedzie na cienkim lodzie, na szczęście PiS dba przede wszystkim o majątek państwowy, interes obywatela ma głęboko w..., w tym przypadku będzie chciał rozwodnić i zamieść problem pod dywan, bo zjedzenie rezerw walutowych oraz przeniesienie ryzyka na banki zwiększy cenę CDS dla Polski oraz koszty zadłużenia się. A pomysły socjalne już wiemy że wymagać będą zdolności kredytowej kraju na rynku międzynarodowym, stąd niestety frankowcy leżą na grilu i będą gotowani jak żaba, bo jedynym pomysłem będzie rozłożenie go w czasie a nie sprzedanie komuś .

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 6 ~fixinc

Nikt z liczących się klientów depozytowych nie dołączy się do nieposłuszeństwa, nie wiem dlaczego mieliby ciąć gałąź na której siedzą od strony drzewa.
A frankowcy nie mają żadnej depozytowej siły, bo mają kredyt. Jeżeli mają i kredyt i depozyt to z przyjemnością posłucham jak taka strategia może być opłacalna. Tak więc pokrzykiwania frankowców jak na razie na nikim wrażenia nie zrobią.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 4 ~duuur

Bo to tylko pokrzykiwania cwaniaków; do roboty a nie na ulice!

! Odpowiedz
0 3 ~obserwator odpowiada ~duuur

Na ulice to wyjdą już niedługo. Z całym dobytkiem. Wystarczy CHF po 5 PLN albo wzrost stóp procentowych SNB o 1%. Banki zalane (na swoje własne życzenie) złymi długami zwrócą się wtedy do rządu po pomoc. Będzie pomoc BANKOM za pieniądze "biednego podatnika", ale będzie też pewnie bail-in. Wasze fetyszyzowane "depozyty" zobaczycie wtedy jak świnia gwiazdy. No, ale przynajmniej na szczęście żaden "cwaniak" frankowicz nie otrzyma pomocy. Świat znów zostanie uratowany przed zakusami "cwaniaków". :)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 5 ~ddd

Kolejna grupa robocza powolana zeby nabic im kase, koszty tych prezydenckich ekspertow tez byly wysokie i co Wielki obronca bankow Pan Glapinski , powiedzial to co jemu pasuje , a nasz wyzwoliciel Pan Prezydent przepiekna ustawe skierowal do sejmu. Panie Prezydencie nie na takiego Prezydenta glosowalam.Nie ma Pan odwagi powiedziec ze lobby bankowe jest zakorzenione i Pan nie da rady ich pokonac , zachowalby Pan swoj honor.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 3 ~re

Internet pamięta, że Szałamacha jeszcze w opozycji mówił, iż zakończenie "nowoczesnej formy niewolnictwa" (copyright J.Kaczyński) - to wzrost PKB od 1 do 1,5%.

TO TERAZ JAKO MINSTER FINANSÓW CHYBA CHCE DODATKOWEGO TURBOPRZYSPIESZENIA PKB?

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIBOR 6M 0,0000 0,6900%
2020-05-27
WIBOR 3M 0,0000 0,6800%
2020-05-27
LIBOR 3M CHF -0,0040 -0,6408%
2020-05-21
EURIBOR 3M 0,0010 -0,2740%
2020-05-26