KSF: będzie grupa robocza ds. kredytów walutowych

Komitet Stabilności Finansowej powołał w środę Grupę Roboczą ds. Ryzyka Walutowych Kredytów Mieszkaniowych, w której skład wejdą przedstawiciele instytucji reprezentowanych w KSF - poinformował NBP w komunikacie po posiedzeniu KSF. Była to inicjatywa prezesa NBP Adama Glapińskiego.

KSF: będzie grupa robocza ds. kredytów walutowych
KSF: będzie grupa robocza ds. kredytów walutowych (fot. Marian Zubrzycki / FORUM)

"Zadaniem Grupy jest opracowanie projektu rekomendacji Komitetu w zakresie rozwiązań, które prowadziłyby do restrukturyzacji portfela walutowych kredytów mieszkaniowych na zasadzie dobrowolnego porozumienia pomiędzy bankami i ich klientami oraz nakreślały ramy pożądanego kształtu takiej restrukturyzacji. Rekomendacja powinna w szczególności zakładać rozłożenie w czasie procesu restrukturyzacji portfela kredytów walutowych i służyć zachowaniu stabilności krajowego systemu finansowego. Natomiast rozwiązania zaproponowane w rekomendacji powinny uwzględniać zakres instrumentów będących w dyspozycji poszczególnych instytucji, zgodnie z ich kompetencjami" - głosi komunikat.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął również uchwałę ws. rekomendacji dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc., a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego odpowiednich informacji dotyczących tego bufora.

Mając na uwadze istotną niepewność w otoczeniu makroekonomicznym, związaną m.in. z wynikami referendum nt. członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, Komitet podkreślił wagę utrzymywania wysokiej odporności systemu finansowego na zaburzenia. Komitet omówił główne źródła ryzyka dla stabilności krajowego systemu finansowego. W szczególności zwrócono uwagę na sytuację na rynku nieruchomości komercyjnych, konsekwencje działań związanych z kwestią kredytów walutowych oraz wyzwania wynikające z dodatkowych obciążeń sektora bankowego. Zwrócono uwagę, że wprawdzie banki osiągnęły za I półrocze 2016 r. dobre wyniki finansowe, jednak były one w dużej mierze efektem wpływów ze sprzedaży akcji Visa Europe, a zatem zdarzenia jednorazowego. Na posiedzeniu omówiono również wyniki testów warunków skrajnych w polskim sektorze bankowym w 2016 r. przeprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego i uznano, że banki krajowe nadal charakteryzują się wysoką odpornością na niekorzystne zjawiska gospodarcze i finansowe

W skład Komitetu Stabilności Finansowej wchodzą prezes NBP Adam Glapiński, minister finansów Paweł Szałamacha, szef KNF Andrzej Jakubiak i prezes BFG Zdzisław Sokal.

KSF wydał opinie dot. buforów innych instytucji o znaczeniu systemowym

Komitet Stabilności Finansowej wydał opinie dotyczące identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na nich dodatkowego bufora - poinformował Komitet po wtorkowym posiedzeniu.

Identyfikacja innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenie na nie buforów nastąpić ma w formie decyzji administracyjnych Komisji Nadzoru Finansowego.

"Postępowania administracyjne w tych sprawach są w toku i są prowadzone z udziałem banków będących stronami postępowań, a decyzje będą wydane w terminach określonych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego" - poinformowała w środę Komisja.

O planach nałożenia dodatkowych buforów informował wcześniej między innymi PKO BP, Getin Noble Bank oraz ING Bank Śląski.

PAP/NBP

Źródło: Bankier24

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~szf

frankowicze cierpia bo kurs franka wzrosł dwukrotnie. co powiedza kredytobiorcy którzy mają kredyt w zl jak rekordowo dzisiaj niski wibor skoczy w gore?

! Odpowiedz
1 1 ~Franek_Kimono


Prawda jest taka że tak zwani "Frangsterzy" walczą o to żeby Polska istniała bo poki co mamy eldorado bankowo-korporacyjne oszukujące rodaków:

1. Poliso-lokaty (5 mln polaków, 54 mld uwięzone)
2. Opcje walutowe (ponoć 15mld strat)
3. Kredyty preudo-walutowe (2mln polaków, straty - nie do oszacowania, 10, 20 a może 100mld)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~gil

W 2008r. KNF opublikowała raport krytycznie oceniający działania banków w obszarze kredytów tzw.walutowych. Czy ktoś siętym wówczas przejął? Cytaty z raportu:
"Nie można też wykluczyć, że pomimo obecnej aprecjacji złotego, w długiej
perspektywie dojdzie do jego osłabienia względem CHF (czy też po ewentualnym przystąpieniu Polski do strefy
euro osłabnięcia EUR względem CHF), co spowoduje, że część kredytobiorców nie będzie w stanie wywiązać
się ze swoich zobowiązań. O tym, że jest to scenariusz, który musi być brany pod uwagę (zarówno przez
kredytobiorców, banki, jak i nadzór bankowy) przekonuje historia notowań dolara amerykańskiego. Pomimo, że
gospodarka amerykańska jest największą gospodarką na świecie i do niedawna rozwijała się w szybkim tempie
to w okresie ostatnich lat doszło do „załamania” kursu dolara względem innych walut głównych. W związku z
tym może się okazać, że oba przedstawione warianty nie odzwierciedlają faktycznego ryzyka ponoszonego tak
przez banki, jak i klientów. "
"Inspekcje przeprowadzone w bankach w latach 2006-2007 wykazały, że
wprawdzie banki wprowadziły postanowienia Rekomendacji S do swoich procedur, jednak w mniejszym
stopniu wykorzystały je w praktyce. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie realizacji wymogów
Rekomendacji S dotyczyły m.in.:
− braku określenia w strategii akceptowalnego poziomu ryzyka z tytułu kredytowania rynku nieruchomości
oraz/lub braku dokumentu określającego politykę zarządzania ryzykiem portfela ekspozycji finansujących
rynek nieruchomości (rekomendacja nr 1);
− niewłaściwych rozwiązań organizacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych
zabezpieczonych hipotecznie (rekomendacja nr 5);
− niewystarczającego zakresu limitów odnoszących się do portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych
hipotecznie (rekomendacja nr 7);
− braku sformalizowanych zasad lub praktyki przeprowadzania testów warunków skrajnych w zakresie
oddziaływania ryzyka kursowego dłużnika (rekomendacja nr 11);
− braku sformalizowanych zasad lub praktyki przeprowadzania testów warunków skrajnych w zakresie
oddziaływania ryzyka stopy procentowej dłużnika (rekomendacja nr 12);
− braku procedur służących aktualizacji oceny wartości nieruchomości, przyjmowanych jako zabezpieczenie
(rekomendacja nr 13);
− braku praktyki monitoringu wielkości LtV w okresie trwania umów kredytowych (rekomendacja nr 14);
− braku dostępu do bazy danych na temat rynku nieruchomości lub niewystarczającego zasobu danych w
takiej bazie (rekomendacja nr 15)
− braku przygotowania rozwiązań pozwalających na podjęcie szybkich środków zaradczych na wypadek
spadku wartości nieruchomości przyjętych na zabezpieczenie udzielonych kredytów (rekomendacja nr 17).
Ponadto, w niektórych bankach „chęć zdobycia rynku” doprowadziła do nadmiernego rozluźnienia polityki
kredytowej przez m.in.:
− przyjmowanie zaniżonych kosztów utrzymania gospodarstw domowych;
− nieuwzględnianie w ocenie wszystkich zobowiązań finansowych obciążających kredytobiorcę;
− rezygnację z dokumentów potwierdzających sytuację dochodowo-majątkową dłużnika ograniczając się do
oświadczenia kredytobiorcy o wysokości uzyskiwanych dochodów lub niewystarczającą weryfikację
dokumentów;
− wydłużanie okresów trwania umów kredytowych;
− stosowanie okresów preferencyjnych marż i odsetek, co było jedną z przyczyn „kryzysu subprime”.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 6 ~ww

Jakie dobrowolne porozumienie z bankiem. Już widzę jak klient dogaduje się z bankiem , chyba że przewalutowanie po kursie bieżącym, łaski bez wynika to z umowy.

! Odpowiedz
0 4 ~fixinc

Wzrost gospodarczy, a przy tym stabilność PL jedzie na cienkim lodzie, na szczęście PiS dba przede wszystkim o majątek państwowy, interes obywatela ma głęboko w..., w tym przypadku będzie chciał rozwodnić i zamieść problem pod dywan, bo zjedzenie rezerw walutowych oraz przeniesienie ryzyka na banki zwiększy cenę CDS dla Polski oraz koszty zadłużenia się. A pomysły socjalne już wiemy że wymagać będą zdolności kredytowej kraju na rynku międzynarodowym, stąd niestety frankowcy leżą na grilu i będą gotowani jak żaba, bo jedynym pomysłem będzie rozłożenie go w czasie a nie sprzedanie komuś .

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 6 ~fixinc

Nikt z liczących się klientów depozytowych nie dołączy się do nieposłuszeństwa, nie wiem dlaczego mieliby ciąć gałąź na której siedzą od strony drzewa.
A frankowcy nie mają żadnej depozytowej siły, bo mają kredyt. Jeżeli mają i kredyt i depozyt to z przyjemnością posłucham jak taka strategia może być opłacalna. Tak więc pokrzykiwania frankowców jak na razie na nikim wrażenia nie zrobią.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 4 ~duuur

Bo to tylko pokrzykiwania cwaniaków; do roboty a nie na ulice!

! Odpowiedz
0 3 ~obserwator odpowiada ~duuur

Na ulice to wyjdą już niedługo. Z całym dobytkiem. Wystarczy CHF po 5 PLN albo wzrost stóp procentowych SNB o 1%. Banki zalane (na swoje własne życzenie) złymi długami zwrócą się wtedy do rządu po pomoc. Będzie pomoc BANKOM za pieniądze "biednego podatnika", ale będzie też pewnie bail-in. Wasze fetyszyzowane "depozyty" zobaczycie wtedy jak świnia gwiazdy. No, ale przynajmniej na szczęście żaden "cwaniak" frankowicz nie otrzyma pomocy. Świat znów zostanie uratowany przed zakusami "cwaniaków". :)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 5 ~ddd

Kolejna grupa robocza powolana zeby nabic im kase, koszty tych prezydenckich ekspertow tez byly wysokie i co Wielki obronca bankow Pan Glapinski , powiedzial to co jemu pasuje , a nasz wyzwoliciel Pan Prezydent przepiekna ustawe skierowal do sejmu. Panie Prezydencie nie na takiego Prezydenta glosowalam.Nie ma Pan odwagi powiedziec ze lobby bankowe jest zakorzenione i Pan nie da rady ich pokonac , zachowalby Pan swoj honor.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 3 ~re

Internet pamięta, że Szałamacha jeszcze w opozycji mówił, iż zakończenie "nowoczesnej formy niewolnictwa" (copyright J.Kaczyński) - to wzrost PKB od 1 do 1,5%.

TO TERAZ JAKO MINSTER FINANSÓW CHYBA CHCE DODATKOWEGO TURBOPRZYSPIESZENIA PKB?

! Odpowiedz
0 8 ~greg

kolejna ekipa leśnych dziadków co dostanie po 20.000 zł aby nic nie robić.

na 100% zdecydują, że nie można banków przycisnąć z byt mocno
wystarczy pogrozić im palcem

chory kraj

! Odpowiedz
2 8 ~niebierzkredytu

Niech sie banki dorzuca z pensji bankowcow - de facto to zalogi bankow - nie tylko prezesi - sa beneficjentami tej afery.
Zamiast straszyc spoleczenstwo i zanizac wartosc zlotowki ( na tym bank zarabia na rozne sposoby - nie tylko na CHF) niech banki wezma czesc odpowiedzialanosci. Co najmniej czesc.

Na razie zbily sie w grupe pod nazwa ZBP i propaguja wersje w stylu "klient podpisal dokument o ryzku kredytu walutoowego" itp. brednie. A bank ? nie wiedzial ze jest ryzyko i ze potencjalnie pakuje caly kraj w bagno ? Klient wiedzial a bank nie ?

Mi tez nie pasuje kryzys ewentualny bankowy ale nie mijajmy sie z faktami... Klient nie wymusil kredytu na banku chyba nie ? A polskie banki maja przekonywanie do kredytow opanowane do perfekcji. ... Odpalcie TV - jakie widzicie reklamy ? 70% to kredyty ...


Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 8 ~Fhc

Koledzy! Idziemy za radą kredytobiorców. Likwidujemy depozyty i skupujemy franeczki.

! Odpowiedz
1 12 ~Ogólnie-jest-wesoł

Banki frankowców nabrały, a Prezydent poszedł w ślady banków.

! Odpowiedz
11 3 ~Kultury

Frankowcy! Poziom komentarzy zerowy. Czemu tak plujecie jadem i obrażacie wszystkich oponentów? Z bankierami, prawnikami, Dudą też dyskutujecie w ten sposób?

! Odpowiedz
2 7 ~gosc

Czytałem wiele komentarzy i wiele wyzwisk pada przeciw frankowiczom, którzy argumentują grzecznie, ale do tzw, rolli bankowych to nie dociera, bo nastawieni są głownie na wyzywaniu od głupków, ośmieszanie, obrażanie, widziały gały, itp i kpinę z ludzi uczciwie spłacających psudokredyty nieuczciwym bankom. Wszyscy już wiedzą, że banki nakradły, w innych krajach zrobiono z tym porządek, tylko w Polsce uczciwy człowiek jest zerem, okazuje się, że na topie, modne jest szachrajstwo, złodziejstwo, to wgd bankowych trolli jest oznaką mądrości. Jadem plują sojusznicy złodziejskich banków, prawie w każdym komentarzu i mało tego to już taka podła przewrotność banków, same jadem plują a mówią na kogoś, same nakradły a mówią na kogoś.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~Uyr odpowiada ~gosc

Żenada

! Odpowiedz
10 7 ~Totylkomgła

Kogo wy chcecie nastraszyć? Ilu z was (700tys) odważy się i nie zapłaci tej raty? Mniej niż pół procent? Kredytobiorca wyciągnie konsekwencje szybko i na temat, dla przykładu, żeby reszta siedziała grzecznie na swoim miejscu. Otrzyjcie łzy i "do wioseł".

! Odpowiedz
11 6 ~Mark

Wystarczy 20 procen i będzie tragedia w bankach z ekzpowycją na te kredyty. Jeżeli tego nie wiesz to się nie ośmieszaj.

! Odpowiedz
3 9 ~erty

Na olimpiadę do RIO już nie zdążą ale kto wie. Jeśli będą sumienni to daleko zapłyną ;)

! Odpowiedz
5 4 ~erty odpowiada ~Mark

@Mark ale nam o to chodzi. Niech będzie tragedia w bankach. Niech się wysypią te słabe banki wraz ze słabymi klientami. Zrobią miejsce dla nas :)

! Odpowiedz
3 8 ~Totylkomgła odpowiada ~Mark

20% mówisz? Powodzenia marzycielu.

! Odpowiedz
5 3 ~Mark odpowiada ~erty

"Dla nas" czyli dla kogo, bo nie rozumiem?

! Odpowiedz
0 4 ~Mark odpowiada ~Totylkomgła

Oj nie wiem. Poziom nienawiści w społeczeństwie do banków jest taki, że może być różnie. Kto wie, zobaczymy.

! Odpowiedz
2 6 ~erty odpowiada ~Mark

@Mark dla tych co mają kapitał i używają głowy tak jak trzeba.

! Odpowiedz
2 8 ~Totylkomgła odpowiada ~Mark

Jak kto woli. Macie prawo nie spłacać rat. Wasze umowy przewidują taki scenariusz.

! Odpowiedz
2 8 ~DalajLama

Dymanie, ciag dalszy...
Jak rząd tego nie od-walutuje i pozwoli bankom konrolować sytuacje to bedziemy bujac się z tym tematem przez następne 20lat...

W miedzyczasie banki wyprowadza pieniądze, a jak przyjdzie prawdziwy kryzys to się zlożą podatnicy tak jak to bywa w przypadku kryzysów finansowych

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 5 ~erty

I co z tego, że przez 20 lat ? Takie były umowy kredytowe, nawet dłuższe bo słyszałem, że jakiś bank dawał nawet na 45 lat. Kto brał to spłaci. Kto nie brał to ma spokój. W Japoni są podobno kredyty na 80 lat i jakoś nie płaczą. A w Polsce jedno zawirowanie kursu walutowego i lament narodowy.

! Odpowiedz
1 2 ~tyle

Jak to mówią Polak mądry po szkodzie. Lepiej, żeby banki wyprowadzały kasę i rujnować tysiące polskich rodzin, a potem rodziny zrujnowane, pieniądze wyprowadzone, a społeczeństwo zapłaci jeszcze dużo więcej niż banki poniosą stratę w postaci mniejszego zysku na przewalutowaniu. Banki nie stracą, będą zarabiać tak jak na kredytach złotówkowych, a kredytobiorcy bodą mogli godnie spłacać już wtedy uczciwe kredyty

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 2 ~Erty odpowiada ~tyle

Jak zapłacą za kredyty to ok. A jak chcą się wymigać kosztem innych to nie ma na to zgody i nigdy nie będzie

! Odpowiedz
5 9 ~madMax

Banki to zalegalizowana lichwa. Pożyczają pieniądze majac z 10% tego co pożyczaja. Poźniej oczywiście musisz oddać 100%.
Czyli zarabiaja:
1. Na oprocentowniu WIBORu
2. Na marży
3. 90% kasy ktorej nigdy nie mieli

W przypadku kredytów pseud-CHF jeszcze:
+ na spreadzie
+ i na kursie.. udzielały kredytów w przedziale 2-3zl, z czego z 80% w przedziale 2 - 2.5 PLN.

Tj. dopiero legalna maszynka do wyciskania kasy z frajerów!!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 5 ~erty

O jaki mądry mad Max. Ten chyba kredytu nie weźmie...

! Odpowiedz
9 7 ~erty

A jak przestaniecie spłacać to dla wielu Polaków znów zaświeci słoneczko. Jak by było pięknie handlować mieszkankami. Ludzie tylko czekają na licytacje. Zobaczcie co się dzieje. Ostatnio w jednym nadmorskim mieście przyszło na licytację 30 osób. Poszło. Takie życie. Warszawa, Wrocław, Gdańsk, czekamy na mieszkania...

! Odpowiedz
5 8 ~On

Kolejmy bezmózgi śmierdziel :)

Już przestaliśmy i tego się będziemy trzymać, a banksterskie skomlenie nic tu nie da :)
Na volksdeutsch'y też przyjdzie czas, wieć możesz być pewiem, że o zdrajcach Polski nie zapomimy...

! Odpowiedz
6 3 ~PW

Kolejny do golenia łba ...

! Odpowiedz
5 4 ~erty odpowiada ~On

o straszysz? groźby karalne? na co czekasz? Ja zdradziłem bo uczciwie płacę podatki czy ten co zadłuża kraj w obcej walucie to zdrajca? No kto tu jest zdrajcą?

! Odpowiedz
3 3 ~ppp odpowiada ~erty

Histori siępoucz groźbo karalna :) :) :)

! Odpowiedz
2 2 ~WP

Zyślasz chłopcze bzdury na poczekaniu. Aż mi czasem żal takich miernot. Czytałm komantarze to poziom niedłuka z podstawówki, bez jakiejkolwiek wiedzy. Ogarnij się, to sięmoże rodzina przestanie wstydzić.

! Odpowiedz
0 1 ~kola odpowiada ~WP

mnie uczono, że wstyd to kraść, czyżby teraz było odwrotnie? Bankowcy. co wy na to? nie wsyg wam?

! Odpowiedz
2 6 ~Pannawlosciach

Panie i Panowie, aż żal że nie przyłączyliśmy się do akcji w 2008 i nie wycofaliśmy wtedy depozytów. Mniej kredytów by udzielono, dziś nie byłoby miauczenia. Mogliśmy pomóc.

! Odpowiedz
4 9 ~erty

Nareszcie jakiś mądry komentarz! Trzeba było kupować za gotówkę mieszkania a nie szarpać się z niewolniczymi kredytami. Nie mogę pojąć jak można brać kredyt na 30 lat i liczyć, że w tym czasie jakoś to będzie...

! Odpowiedz
2 3 ~Tel odpowiada ~erty

Ty generalnie niewiele możesz pojąć więc nie próbuj bo może ci się coś stać ...

! Odpowiedz
4 7 ~zniesmaczony

jacy wy żałośnie jesteście...banda frankowych cwaniaków....nie płaćcie rat...kogo to obchodzi....

! Odpowiedz
3 3 ~Polak

Zobaczysz jak pójdziesz po depozyt. Tylko nie skoml, że nie wiedziałaś.
Pretensje oczywiście możesz mieć tylko na banku

! Odpowiedz
3 3 ~erty odpowiada ~Polak

BFG spłaci depozyty i po krzyku. Mieszkania sprzeda i kasa będzie. Ludzie ogarnijcie temat. Bez tych pieniędzy świat przetrwa, wy nie.

! Odpowiedz
0 4 ~Polak odpowiada ~erty

Co za bzdury. Jakimi środkami dysponuje BFG, ile wynosi adekwatność kapitałowa.

Powiedz to np. Włoskim bankom.

! Odpowiedz
5 0 ~erty odpowiada ~Polak

To się wydrukuje i kasa będzie. Takie czasy...cały świat drukuje i żyje

! Odpowiedz
1 4 ~Polak odpowiada ~erty

Człowieku, co ty bierzesz :)
Widze, że nie masz bladego pojęcia o makroekonomii :) Pozwolisz, że dla perności zapytam jeszcze o jedną rzecz. Jak wygląda zakładanie rezerw w przypadku niepłącenia rat przez klienta? hmm tu też "wydukują"

! Odpowiedz
2 3 ~erty odpowiada ~Polak

zrobi się odpisy. co myślisz sobie że nie mam wiedzy? najpierw będzie to zbilansowane w ramach działalności bieżącej. Raport co miesiąc ląduje w knf. Jak będzie trochę źle to się zrobi rezerwę a jak bardziej źle to się pożyczy. Jeśli bardzo źle to się dokapitalizuje a jak już tylko g. będzie to się dowiemy po wszystkim i wtedy BFG zadziała*. Zobacz na zmianę z ostatnich miesięcy o obligacjach i najnowsze działania bfg dla pko i getina. Przygotowania już się zaczęły...

*BFG, wiem że tam kasy tyle co kot napłakał ale babcie myślą, że lokaty są gwarantowane i to musi ludziom wystarczyć. spokój społeczny ponad wszystko....

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Szwajcar odpowiada ~Polak

Nie strasz, nie strasz bo się....

! Odpowiedz
2 3 ~asd

Ja już informuje moich znajomych o akcji niespłacania rat i namawiam ich do przenoszenia depozytów, dla ich własnego bezpieczeństwa.

! Odpowiedz
6 5 ~Czekamnawiatr

Ja i moi znajomi już zapisaliśmy się na newsleter komorniczych licytacji.

! Odpowiedz
2 6 ~Polfarma odpowiada ~Czekamnawiatr

Ten troli smród :) Mydło, mydło, mydło :) :) :)

! Odpowiedz
0 3 (usunięty) odpowiada ~Czekamnawiatr

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 1 ~polpharma odpowiada ~Polfarma

nieładnie tak pisać o sobie...

! Odpowiedz
1 1 ~vv odpowiada (usunięty)

poziom komentarzy zero

! Odpowiedz
2 4 ~Pol

A ja popieram incjatywe, która rusza odnośnie zaprzestania obsługi kredytów oraz wycofania wszelkich depozytów. Nareszczenie konkretne i skuteczne działania!

! Odpowiedz
5 4 ~Rots

Ja również popieram. Mieszkania za 2/3 ceny.

! Odpowiedz
1 5 ~On odpowiada ~Rots

Śmierdzi trolem jak z banku :)

! Odpowiedz
1 4 ~PW odpowiada ~Rots

W rodzinie wszyscy jesteście kolaboramtami czy tylko ty?

! Odpowiedz
5 0 ~fe odpowiada ~On

śmierdzi trollem frankowym...fe...

! Odpowiedz
0 8 ~ups

No jeszcze z 8 komisji, podkomisji, ćwierćkomisji i komitetów, a może coś uradzą. Gorzej, jak niektórzy zabankowani nie dożyją do tego momentu.

! Odpowiedz
2 6 ~Ala

Wspaniały poziom rymu częstochowskiego na zdjęciu. postuluję aby banki przygotowywały wzory umów przy użyciu tego rymu. Więcej osób może zrozumie co podpisuje.

! Odpowiedz
4 2 ~pol

Poczytaj rymy w artykułach prawncy :) Tam może cośwyczytasz. Rzecznik Finansowy też niźle rymuje :) :) :)

MAsakra jakie te trolicha są głupie :)

! Odpowiedz
7 3 ~Antycwaniaczek

Zwykład zmiana kursu CHF, a tyle zamieszania cwaniaczki, co jak muchy do klocka, rzuciły się na kredyty we franku wywołują...

! Odpowiedz
0 6 ~asd

zmień sobie nick na antyMóżg albo kolaborant.

! Odpowiedz
0 6 ~ThomasJef


Banki okradają całe społeczeństwa od lat.. Czy ktoś z Was słyszał o konfiskacie złota w US z 1933 roku.

https://goldbits.com/news/first-u-s-bank-bail-in-was-1933s-gold-confiscation.html

FED - poprzez dekret prezydencki zarekwirował 6tys ton złota

! Odpowiedz
9 4 ~Leszczu

Na tej tablicy mozna tez napisac tak:

KREDYT WALUTOWY BYL DLA TYCH CO NIE CZYTALI UMOWY,
O WLASNA CHATE SIE BILI, NISKIMI ODSETKAMI SIE CHWALILI, az W KONCU SIE WYLOZYLI

! Odpowiedz
9 8 ~erty

Spoko, frankowicze nie umieją czytać ani pisać więc nic nie wskórają .

! Odpowiedz
1 11 ~Slaw

Żebyś się nie zdziwił. Jak pójdą do sądów, a pójdą na pewno to straty banków będą dużo wyższe niż w przypadku próby ugodowego rozwiązania problemu.

! Odpowiedz
0 8 ~pies_na_trole

erty - byłaś bankowym trolem?

https://bylambankowymtrolem.wordpress.com/2015/05/02/bylam-bankowym-trolem/

! Odpowiedz
0 0 (usunięty) odpowiada ~pies_na_trole

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
4 11 ~WiseMan

Co powinien zrobić każdy poszkodowany :
- wycofać wszystkie środki z banków zamieszanych w oszustwa
- likwidacja konta ror
- likwidacja ubezpieczenia nieruchomosci w banku
- likwidacja wszystkich kart debetowych, kredytowych
- wyliczyć swoje straty i odszkodowanie zgodnie z akcja SBB ( koniecznie do końca czerwca 2016)
- wpłacić opłatę 50 zł do SBB
- uczestniczyć w spotkaniach SBB w twoim mieście co 2 tygodnie (info na stronie i u koordynatorów )
- aktywnie komentować artykuły związane z naszym tematem
- informować znajomych aby wycofywali środki z banków oszustów
- rozdawać ulotki SBB na rożnych akcjach ( info u koordynatorów )
- rozpowszechniać informacje o złej kondycji banków ( akcje bankow pikują o 40 proc w dół np Deutsche Bank)
- aktywny udział w naszych manifestacjach
- w razie problemów z bankiem konsultować sprawę na forum. Wiele osób moze podzielić sie większym doświadczeniem.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
9 2 ~feff

o najważniejsze 50 zł , tylko o kasę k. chodzi. każdy tylko brać brać brać...a poszoł

! Odpowiedz
0 4 ~Daffa

Kolejna zaslona dymna, gowno z tego bedzie

! Odpowiedz
1 1 ~hehe

Co ty, na pewno ktoś zarobi grzejąc dude w fotelu za pieniądze podatnika, a poza tym może znowu na akcjach da się coś przyciąć?

! Odpowiedz
0 4 ~TL


Banierzy ciągle tylko krecą i oszukują.. kolejna afera


http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/panama-papers-relacje-mediow-zagranicznych,140,0,2053260.html

GoldMAN Sachs:

Porozumienie rządu USA z Goldman Sachs dotyczy zarzutów o podejmowanie działań, które doprowadziły do światowego kryzysu finansowego 2008 roku. Chodzi o łączenie różnych papierów wartościowych z ryzykownymi obligacjami z amerykańskiego rynku nieruchomości i ukrywanie ryzyka związanego z zakupem tak "spakowanych" instrumentów finansowych. Ugoda przewiduje, że Goldman Sachs zapłaci 5 miliardów 60 milionów dolarów w ramach różnego rodzaju kar o odszkodowań, w tym dla kredytobiorców, których zadłużenie przekroczyło wartość nieruchomości.

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/goldman-sachs-zaplaci-w-koncu-kare-5,185,0,2058681.htmlDB Złoto i srebro:
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Deutsche-Bank-przyznal-sie-do-manipulacji-na-rynkach-zlota-i-srebra-7359930.html

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 4 ~oo

Oczywiście że odwalutowac ale tak żeby porozmawiać kredyty w złotym od 2005 do dziś i je wyrównać do franków, a co banda frankowiczow myślała że znowu uda się wydawać tych co brali w złotych, dlaczego nie braliscie w złotych kredytów z prostej przyczyny bo były owiele tańsze jak w PLN.

! Odpowiedz
0 7 ~POLAK


Pokrętna logika banków ma na celu skłócenie Polaków. Wziąłem kredyt w psuedo-CHF. Ja i inni kredytobiorcy stworzyli zieloną wyspę Tuska. Państwo
zarobiło na tych kredytach pewnie więcej niż 20mld wliczając podatki i vat.
Spłacam kredyt regularnie i nie marudze.
Teraz wszyscy jadą między innymi po mnie tylko dlaczego? Bo co jeśli banki mniej zarobią to więcej kasy wydam powiększająć polskie PKB?

Przecież jeśli banki dostaną te pieniądze to nastąpi transfer za granicę bo banki są w ok 70% zagraniczne. To co jest w interesie Polaków? Przecież jak mi więcej kasy
zostanie to wydam to w Polsce dając zarobić innym Polakom.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 7 ~tomasz

ciepłym moczem powitajmy kolejną inicjatywę rządową!

! Odpowiedz
1 5 ~AntyLichwiarz

Banki od początku wiedziały że te kreduty pseudo-walutowe to smierdzący temat.


Już w 2005 prezes WBK ostrzegał ZBP że kredyty pseudo-walutowe to duże ryzyko dla banków:

1. Ryzyko kredytowe
2. Ryzyki reputacji
3. Ryzyko misselingu
4. Ryzyko negatywnego wpływu na duże grupy społeczne.

Ale chęc zysku wygrała. Frankowicze też podejmowali ryzyko ale dookoła słyszeli że PLN się będzie umacniał. W prasie i telewizji dziennikarze i eksperci (Ci sami co teraz wróżą bankowy armagedon)
radzili zadłużanie się w CHF. Cześć frankowiczów w PLN nie miała szans na kredyt. Na dodatek ludzie nie inwestowali tych pieniędzy tylko chcieli kupić mieszkanie niezbędne do życia - więć
dlaatego mowię ze brali kredyty w dobrej wierze.
Banki natomiast z pełna premadytacją wciskały te kredyty:

Link do oryginału dokumentu prezesa WBK z 2005:

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xlt1/v/t1.0-9/12799327_10205293551611800_5998659237723450132_n.jpg?oh=de98fafe97353c24c34ceac13b4b57a4&oe=57512B93

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 9 ~ChorwaT

W Chorwacji parlamanent odwalutował kredyty CHF:

http://www.fxloans.org/croatia-with-or-without-you/


Czy w polsce bankowe eldorado będzie trwać w nieskończoność??

Gdzie jest rząd?

Czy Polska to już tylko kamieni kupa?

! Odpowiedz
4 1 ~noe

Wź przestań się powtarzać. Wszędzie wklejasz to samo i już każdy o tym wie.

! Odpowiedz
0 4 ~AnyBankier odpowiada ~noe

To są fakty:

Chorwacja wprowadzi sztywny kurs franka do kuny na poziomie sprzed czwartkowego szoku. Rząd chce pomóc zadłużonym w szwajcarskiej walucie obywatelom – poinformował dziś premier tego kraju Zoran Milanovic.

http://forsal.pl/artykuly/847765,kurs-chf-zoran-milanovic-chorwacki-rzad-chce-usztywnic-kurs- franka-jestesmy-tu-po-to-aby-chronic-obywateli.html


U nas niestety władza chroni zysków zagranicznych bankow;(....Pzdr
TL

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
12 4 ~aaa

jak braliscie kredyty to splacac a nie ciagle do kogos miec pretensje .czy nie wiecie ze kurs waluty jest zmienny ? tak ciezko to zrozumiec?

! Odpowiedz
0 5 ~fixinc

To porównanie do Austrii i dobre i złe. Dobre-bo to prztyczek w nos KNF i prawodawców widać ich kompletny brak umiejętności przewidywania. Równie dobrze mogło być tak jak w Brazylii, gdzie odsetki od karty kredytowej mogą być nawet i 300%. Jak już się powołujemy na zachodnie kraje to konsekwentnie kopiujmy sprawne rozwiązania. Pretensje do PISu, najgłośniej krzyczeli, że ograniczenie kredytów CHF to zamach na rozwój mieszkalnictwa i ograniczanie dostępu do tańszego kredytu.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 ~historia

Ja tylko piszę,że daleko nam do standardów europejskich i z demokracja w Polsce wcale nie jest tak dobrze jak nas przekonują kolejne ekipy.

! Odpowiedz
0 2 ~historia-cd

Dr Waldemar Gontarski: W sprawie Banif Plus Bank (sygn. C-312/14 - przyp. red.) w toku postępowania polskie władze bezskutecznie przekonywały Trybunał do niewydawania rozstrzygnięcia niekorzystnego dla banków, a czyniły to w szczególności argumentując, że stwierdzenie nieważności postanowień walutowych zawartych w umowach kredytów denominowanych i w konsekwencji orzeczenie obowiązku przewalutowania takich kredytów, mogłoby spowodować daleko idące negatywne konsekwencje dla rynku finansowego. Jak argumentował przedstawiciel polskiego rządu, przewalutowanie kredytów walutowych kursu z dnia ich udzielenia mogłoby się wiązać z obniżeniem wyceny większości takich kredytów o ok. 30-40% i mogłoby wygenerować po stronie banków straty w wysokości nawet kilkudziesięciu miliardów złotych. Trybunał w ogóle nie wziął pod uwagę tego typu przesłanek finansowych, gdyż z punktu widzenia prawa unijnego są one bez znaczenia. Wyrok ten opiera się na dyrektywie o klauzulach abuzywnych i na dyrektywie MiFID I (dyrektywa 2004/39 - przyp. red.). Trybunał podtrzymał swoje stanowisko zawarte w wyroku w sprawie Kasler

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 3 ~hisroria

Nie zapomnijmy o sadach!!!
Korzystne dla frankowiczów orzeczenia Trybunału w Luksemburgu są albo nieznane albo przemilczane przez polskie sądy i doktrynę, nie ma zatem szans, aby sądownie udało się odwrócić dominujący w polskiej praktyce bankowej trend jednostronnego obarczania ryzykiem walutowym kredytobiorcy - twierdzi dr Waldemar Gontarski, dziekan Wydziału Prawa w Londynie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~histora odpowiada ~hisroria

Sądach

! Odpowiedz
0 2 ~historia-cd

Jesteś tutaj:
Strona głównaAktualności

© apops - Fotolia.com
NIK o ochronie klientów rynku finansowego
Podziel się Udostępnij
07 maja 2014 07:20

Ochrona praw klientów rynku finansowego w Polsce była w latach 2011-2013 nieskuteczna. Działalność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Ubezpieczonych i powiatowych rzeczników konsumentów, choć prowadzona zgodnie z prawem, nie stwarzała klientom rynku finansowego dostatecznej ochrony.
Z tego powodu utrzymywał się wysoki odsetek wadliwych wzorców umów oraz rosła liczba skarg na podmioty rynku finansowego. Niejasny podział kompetencji pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę konsumentów zniechęcał poszkodowanych do dochodzenia swoich praw. Problemem było też praktycznie niefunkcjonujące sądownictwo polubowne. Według badań Komisji Europejskiej poziom zaufania konsumentów do instytucji publicznych, mających chronić konsumentów w Polsce, należał do najniższych w Unii Europejskiej.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~noe

KNF nie działa na rzecz konsumentów. A wszyscy wszędzie wypisują, że nie pilnuje ich praw.

! Odpowiedz
0 3 ~gil odpowiada ~noe

To nie chodzi o działanie na rzecz konsumentów. To chodzi o nadzór nad rzetelnością banków, jako instytucji zaufania publicznego, którym jedni klienci bez obaw mogliby powierzać swoje oszczędności, a inni -zaciągać kredyty.

! Odpowiedz
0 4 ~historia

W 2008 r austriacki nadzór zakazał udzielania kredytów we frankach,w Polsce w 2008 udzielono ich najwięcej .
Kwasniak KNF :Część wystąpienia poświęcił kredytom walutowym. Mówił m.in., że działające w Polsce banki z kapitałem zagranicznym często oferowały w Polsce usługi, w ich macierzystych krajach już zakazane.
Przypominał, że kredyty walutowe przyszły do Polski z Austrii, gdzie wdrażano np. procedurę mediacji przy tych kredytach. "W Polsce nie przeprowadził tego żaden bank, włącznie z bankiem w stu procentach zależnym od banku austriackiego" - zaznaczył.
Czym w tym czasie zajmowała się komisja?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 1 ~noe

Komisja nie jest od stanowienia prawa. I jak sama historio piszesz, Kwaśniak mówił, że te kredyty w innych krajach są zakazane. Także pretensje do obecnie rządzących.

! Odpowiedz
0 0 ~gil odpowiada ~noe

To jak wytłumaczysz to, że obecnie banki stosują się do rekomendacji KNF i nieudzialają kredytów indeksowanych?

! Odpowiedz
5 10 ~noe

I co z tego, że powołają "Grupę Roboczą ds. Ryzyka Walutowych Kredytów Mieszkaniowych". Ta grupa będzie jedynie stać po stronie banków.

! Odpowiedz
10 8 ~olo

jestem frajerem, studia, kredyt złotówki, dom, jedno dziecko, bo na więcej nie stać nas było .
i juz każdy od robola i matoła , dziecioróba, frankowicza, śmieje mi sie w twarz.

! Odpowiedz
1 3 ~qaz

bo "głos żula równy doktóra"

! Odpowiedz
9 11 ~Kik

Efektem popierania przez dudek złodziejstwa banków będą manifestacje społeczne i utrata przez niego fotela prezydenta. Szkoda bo gospodarka mogłaby się rozwinac

! Odpowiedz
10 14 ~mike

Zamiatanie pod dywan. Mieli rok na przygotowanie ustawy i nic. Teraz znowu to samo komisje, pierdz..enie w stołki. Koniec z tym nie płacimy.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIBOR 6M 0,0000 0,6900%
2020-05-27
WIBOR 3M 0,0000 0,6800%
2020-05-27
LIBOR 3M CHF -0,0040 -0,6408%
2020-05-21
EURIBOR 3M 0,0010 -0,2740%
2020-05-26