KRYNICKI RECYKLING S.A.: ograniczenie żądania pozwu w sprawie prowadzonej przez Sad Okręgowy w Wilnie

2019-11-15 13:19
publikacja
2019-11-15 13:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-15
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
ograniczenie żądania pozwu w sprawie prowadzonej przez Sad Okręgowy w Wilnie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2019 z 13 marca 2019 roku, dotyczącego prawomocnego uchylenia postanowienia dotyczącego zabezpieczenia na majątku Emitenta w związku z wniesionym przeciwko Emitentowi pozwem o naprawienie szkody (opóźniona informacja poufna) Emitent informuje, iż powziął informację o ograniczeniu żądania pozwu złożonego przez spółkę BUAB Lithuanian Glass Recycling, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2019 roku.
Zgodnie z pozyskaną od kancelarii litewskiej informacją syndyk masy upadłości BUAB Lithuanian Glass Recycling, w dniu 28 października 2019 roku ograniczył łączne żądanie pozwu do kwoty 2.435.518,19 Euro. Działanie to jest wynikiem zmniejszenia prawomocnie, na skutek starań Emitenta reprezentowanego przez profesjonalna kancelarię litewską, jednej z wierzytelności zgłoszonych do masy upadłości w toku postępowania upadłościowego BUAB Lithuanian Glass Recycling. Zgodnie z zapadłym w toku postępowania upadłościowego prawomocnym rozstrzygnięciem jedna z wierzytelności została zmniejszona z kwoty 608.887,18 Euro do kwoty 15.301,65 Euro. W związku z powyższym konieczne stało się ograniczenie roszczenia dochodzonego w postępowaniu sądowym przeciwko Emitentowi.
O dalszych działaniach i efektach podejmowanej obrony przed zgłoszonym w w/w postępowaniu sądowym roszczeniem, Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Adam Krynicki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki