REKLAMA

KRYNICKI RECYKLING S.A.: Uzupełnienie raportu okresowego za IIIQ2019

2019-12-24 07:12
publikacja
2019-12-24 07:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu okresowego za IIIQ2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2019 roku opublikowanego dnia 21 listopada 2019 roku. Raport okresowy w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów i jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów uaktualniony został o dane finansowe za bieżący kwartał danego roku tj. III kwartał 2019 i analogiczny okres 2018 roku.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 21 listopada 2019 r., nie uległy zmianie. W związku z powyższym Spółka przekaże ponownie uzupełnione skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-24 Adam Krynicki Prezes Zarządu
2019-12-24 Paweł Narcyz Kołakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki