4,3600 zł
-7,04% -0,3300 zł
Krynica Vitamin S.A. (KVT)

Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy kredytu inwestycyjnego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-06
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy kredytu inwestycyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 6 maja 2019 r. do Spółki wpłynął podpisany przez ING Bank Śląski S.A. (Bank) egzemplarz umowy o korporacyjny kredyt inwestycyjny w wysokości 5,35 mln zł (Umowa).
Kredyt jest przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach realizowanej przez Emitenta inwestycji polegającej na budowie budynku syropiarni, zakupie linii technologicznej i jej montażu.
Okres wykorzystania kredytu został ustalony do końca grudnia 2019 r. Kredyt zostanie spłacony do końca grudnia 2025 r., a jego spłata będzie następowała w ratach miesięcznych. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększony o marżę Banku.
Zabezpieczenie kredytu stanowią hipoteka umowna do kwoty ok. 15,5 mln zł ustanowiona na nieruchomości należącej do Emitenta zlokalizowanej w miejscowości Dziadkowskie Folwark, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej do ww. nieruchomości oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Hipoteka o której mowa powyżej jednocześnie zabezpiecza wierzytelność Banku z tytułu umowy kredytu, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2018 w sprawie umowy kredytu inwestycyjnego.
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-06 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu
2019-05-06 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.