REKLAMA

KRYNICA VITAMIN S.A.: Wymiana oświadczeń pomiędzy Spółką a FRAM w sprawie zrzeczenia się roszczeń

2020-11-24 00:03
publikacja
2020-11-24 00:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-24
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Wymiana oświadczeń pomiędzy Spółką a FRAM w sprawie zrzeczenia się roszczeń
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2020 Krynicy Vitamin S.A. („Emitent, „Spółka”) z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie złożenia przez Spółkę zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 23 listopada otrzymał od FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („FRAM”), w imieniu którego działa AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („AgioFunds”), oświadczenia, z których wynika, że FRAM:
1. zrzeka się roszczeń wobec Spółki objętych pozwem, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 37/2020 i 38/2020 („Pozew FRAM”), oraz
2. zapewnił, że poza opisanymi w przedmiotowym pozwie nie posiada innych roszczeń związanych z okolicznościami i twierdzeniami podniesionymi w pozwie, jak również nie posiada żadnych innych roszczeń wobec Spółki na dzień złożenia oświadczenia oraz żadnych takich roszczeń dochodził nie będzie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Spółka złożyła FRAM w dniu 23 listopada 2020 r. oświadczenie, zgodnie z którym Emitent zobowiązał się nie dochodzić kosztów procesu ani podnosić żadnych roszczeń związanych z ustanowionym zabezpieczeniem w stosunku do FRAM.

Powyższe oświadczenia są efektem podjętych kroków prawnych mających na celu doprowadzenie do oddalenia powództwa wobec Spółki oraz uchylenia zabezpieczeń na majątku Spółki, o których mowa w raporcie bieżącym nr 40/2020 Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-23 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu
2020-11-23 Rafał Załubka Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki