KRYNICA VITAMIN S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICA VITAMIN S.A. do dnia 30 maja 2019 r., godz. 11.00

2019-05-02 12:12
publikacja
2019-05-02 12:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-02
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICA VITAMIN S.A. do dnia 30 maja 2019 r., godz. 11.00
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 2 maja 2019 r. („ZWZ”) powzięło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Zgodnie z powyższą uchwałą obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8, 03-581 Warszawa. Poza powyższą uchwałą w sprawie ogłoszenia przerwy, ZWZ nie podjęło do czasu ogłoszenia przerwy w obradach innych uchwał, a ponadto nie wstąpiły projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte oraz nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-02 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu
2019-05-02 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki