PILNE

KRYNICA VITAMIN S.A.: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2019 r.

2019-05-06 22:50
publikacja
2019-05-06 22:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-06
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 6 maja 2019 r., w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby przygotowania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 r., podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Emitenta za rok obrotowy 2019 [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2018 roku]:

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:
- przychody netto ze sprzedaży: 52.284 tys. zł [55.273 tys. zł],
- strata ze sprzedaży brutto: 27 tys. zł [zysk brutto 1.579 tys. zł],
- strata netto: 30 tys. zł [zysk netto 1.312 tys. zł].

Wstępne wyniki finansowe Emitenta:
- przychody ze sprzedaży: 52.261 tys. zł [55.264 tys. zł],
-zysk ze sprzedaży brutto: 34 tys. zł [1.673 tys. zł],
- zysk netto: 30 tys. zł [1.407 tys. zł].

Zarząd Emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2019 r. najistotniejszy wpływ miały w szczególności takie czynniki jak:
- niższe przychody ze sprzedaży, w których znaczny udział stanowiła sprzedaż do klientów mniej rentownych,
- spadek poziomu marży wynikający m.in. ze wzrostu kosztów produkcji, głównie energii oraz wynagrodzeń.

Jednocześnie Spółka przypomina, że w prowadzonej działalności Emitent dostrzega pewną sezonowość osiąganych przychodów w ciągu poszczególnych kwartałów roku obrotowego. Zapotrzebowanie na produkty Emitenta jest największe w okresie wiosenno-letnim. W kolejnych miesiącach Spółka spodziewa się poprawy wyników w efekcie wzrostu skali sprzedaży w okresie letnim, na który przypada szczyt sezonu sprzedażowego.

Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną przekazane w raporcie kwartalnym za I kwartał 2019 r., który zostanie opublikowany w dniu 13 maja 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-06 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu
2019-05-06 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki