REKLAMA
ZAGŁOSUJ

KRUK S.A.: Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku włoskim

2021-11-25 18:14
publikacja
2021-11-25 18:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku włoskim
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarte zostały umowy (Umowy) pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta – Kruk Investimenti s.r.l. z siedzibą w Mediolanie (Nabywca) a Deutsche Bank SpA z siedzibą w Mediolanie (Sprzedający). Przedmiotem Umów jest nabycie portfeli wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej w wysokości do 317,6 mln EUR (1,48 mld zł wg. kursu średniego NBP z dnia 25 listopada 2021 roku). Umowy przewidują, że wierzytelności o wartości nominalnej do 260 mln EUR (1,21 mld zł wg. kursu średniego NBP z dnia 25 listopada 2021 roku) zostaną nabyte w ośmiu kwartalnych transzach w okresie kolejnych 24 miesięcy.
Zawarte Umowy nie przewidują kar umownych, natomiast pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 52/2021


Date of the report: November 25th 2021


Subject: Execution of debt assignment agreements on Italian market


Legal basis: Article 17_1_ of MAR - Inside information


Text of the report:


The Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces that today
agreements (the “Agreements”) were concluded between the Company’s
subsidiary – Kruk Investimenti s.r.l. of Milan, Italy, and Deutsche Bank
SpA of Milan, Italy. The Agreements provide for the purchase an
unsecured retail debt portfolios with an aggregate nominal value of up
to EUR 317,6m (PLN 1,48bn translated at the average exchange rate quoted
by the National Bank of Poland for November 25th 2021). The Agreements
stipulate that debt portfolios with a nominal value of up to EUR 260m
(PLN 1,21bn translated at the average exchange rate quoted by the
National Bank of Poland for November 25th 2021) will be purchased in
eight quarterly tranches within 24 months.


The Agreements do not provide for any contractual penalties, and their
other terms do not differ from standard market terms applied in
agreements of such type.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2021-11-25 Urszula Okarma Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki