177,00 zł
-1,67% -3,00 zł
Kruk SA (KRU)

Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku polskim

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2018
Data sporządzenia: 2018-04-23
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku polskim
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z 29 marca 2018 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 kwietnia oraz w dniu dzisiejszym, tj. 23 kwietnia 2018 roku, zawarte zostały umowy pomiędzy jednostką zależną Emitenta – PROKURA NS FIZ (Nabywca) a jednym z największych banków w Polsce (Umowy, Bank). W związku z podpisaniem ww. Umów został zakończony proces nabycia przez PROKURA NS FIZ od Banku portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 147 mln PLN oraz portfela zabezpieczonych wierzytelności korporacyjnych o wartości ok. 187 mln PLN. Przeniesienie własności wierzytelności objętych Umowami na Nabywcę nastąpi z dniem ich zawarcia pod warunkiem zapłaty ceny. Zawarte Umowy nie przewidują istotnych kar umownych. Pozostałe warunki Umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 21/2018


Date of the report: April 23rd 2018


Subject: Claim assignment agreements executed on the Polish market


Legal basis: Art. 17.1 of MAR – Inside information


Text of the report:


Further to Current Report No. 12/2018 of March 29th 2018, the Management
Board of KRUK S.A. (the Company) announces that on April 16th 2018 and
today, April 23rd 2018, the Company’s subsidiary PROKURA NS FIZ (the
Buyer) has signed agreement with one of the largest banks in Poland
(Agreements, the Bank). Under the Agreements, PROKURA NS FIZ purchased
from the Bank a portfolio of an unsecured retail debt portfolio which
face value is approximately PLN 147m and corporate secured debt
portfolio which face value is approximately PLN 187m. The transfer of
ownership of the debts covered by the Agreements to the Purchaser shall
take place on the day of their conclusion, upon payment of the price.
The Agreements do not provide for any significant contractual penalties.
Other terms and conditions of the Agreements do not differ from those
commonly used in agreements of such type.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-23 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2018-04-23 Iwona Słomska Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl