REKLAMA

KRUK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego

2021-11-26 18:15
publikacja
2021-11-26 18:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-26
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku oraz raportów bieżących nr 43/2019 z dnia 5 września 2019 roku i nr 40/2021 z dnia 24 września 2021 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent oraz jednostki zależne od Emitenta (Kredytobiorcy) zawarli z konsorcjum banków tj. aktualnie DNB Bank ASA z siedzibą w Oslo, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (Kredytodawcy) aneks (Aneks) do umowy wielowalutowego kredytu rewolwingowego (Kredyt). Przedmiotem Aneksu jest zwiększenie Kredytu, do maksymalnej wysokości 298 mln EUR. Przed zawarciem niniejszego Aneksu kwota dostępnego kredytu wynosiła 273 mln EUR. Pozostałe warunki umowy Kredytu nie zostały istotnie zmienione.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 54/2021


Date: November 26th 2021


Subject: Execution of annex to syndicated revolving credit facility
agreement


Legal basis: Article 17(1) of MAR – Inside information


Text of the report:


Further to Current Report No. 35/2017 of July 3rd 2017 and Current
Reports No. 43/2019 of September 5th 2019 and No. 40/2021 of September
24th 2021, the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) announces
that today the Company and its subsidiaries (jointly the “Borrowers”)
have executed an annex (the “Annex”) to the revolving multi-currency
credit facility agreement (the “Credit Facility”) entered into with a
syndicate of banks, currently comprising DNB Bank ASA of Oslo, Norway,
ING Bank Śląski S.A. of Katowice, Santander Bank Polska S.A. of Warsaw,
PKO BP S.A. of Warsaw and Bank Handlowy w Warszawie S.A. of Warsaw
(jointly the “Lenders”). The Annex provides for an increase in the
Credit Facility limit, up to EUR 298m. Prior to the execution of the
Annex, the available amount of the Credit Facility was EUR 273m. No
other terms of the Credit Facility agreement have been materially
amended.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2021-11-26 Michał Zasępa Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki