REKLAMA
ZAGŁOSUJ

KRUK S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach VIII Programu Emisji Obligacji

2021-11-25 19:16
publikacja
2021-11-25 19:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach VIII Programu Emisji Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia Ósmego Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 25 listopada 2021 roku podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii AM1 (Obligacje). Obligacje oferowane będą w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 września 2021 roku, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.kruksa.pl
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zaoferowanych zostanie nie więcej niż 500 000 niezabezpieczonych Obligacji. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Spółka informuje, że Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 złotych, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 50 mln złotych. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,40 p.p. w skali roku .
Spółka wykupi Obligacje w terminie wykupu określonym w ostatecznych warunkach emisji Obligacji,, przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych Obligacji na własne żądanie. Jednocześnie Spółka informuje, iż szczegółowe warunki oferty Obligacji zostaną zawarte w ostatecznych warunkach emisji Obligacji, które zostaną opublikowne na stronie internetowej Emitenta www.kruksa.pl.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 53/2021


Date of the report: November 25th 2021


Subject: Resolution of Management Board on issue of bonds under Eighth
Bond Issue Programme


Legal basis: Article 17(1) of MAR – Inside information


Text of the report:


Further to Current Report No. 12/2021 of April 27th 2021 on the launch
of the Eighth Bond Issue Programme (the “Programme”), the Management
Board of KRUK S.A. (the “Issuer” or the “Company”) announces that on
November 25th 2021 it passed a resolution on the issue and determination
of the final terms and conditions of the issue of Series AM1 bonds (the
“Bonds”). The Bonds will be offered under the Programme, which is
covered by the Base Prospectus approved by the Polish Financial
Supervision Authority on September 3rd 2021, available from the
Company’s website: www.kruksa.pl


The Bonds will be offered to the public, and the public offering will
comprise up to 500 000 unsecured Bonds. The Bonds will have book-entry
form and the Company will seek to introduce them to trading on the
regulated Catalyst market operated by the Warsaw Stock Exchange.


The Company announces that the Bonds will be offered at the issue price
equal to their nominal value of PLN 100 per Bond, and that their total
nominal value will not exceed PLN 50m. The Bonds bear interest at a
variable rate equal to 3M WIBOR (the rate charged for three-month
borrowings denominated in PLN on the Polish interbank market) plus a
fixed margin of 3,40 percentage points per annum.


The Company will redeem the Bonds on the maturity date set out in the
final terms and conditions of their issue, with the proviso that the
Issuer will have a call option to redeem early all or some of the
subscribed Bonds. At the same time, the Company announces that detailed
terms and conditions of the offering of the Bonds will be included in
the final terms and condition of their issue, to be published on the
Issuer’s website www.kruksa.pl .


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2021-11-25 Michał Zasępa Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki