173,50 zł
-1,36% -2,40 zł
Kruk SA (KRU)

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach V Programu Emisji Obligacji Publicznych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-14
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach V Programu Emisji Obligacji Publicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia V Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 14 stycznia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AG2 (Obligacje) oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych Obligacji. Obligacje objęte są Prospektem emisyjnym podstawowym Programu zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 kwietnia 2018 roku, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.kruksa.pl.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 250 000 niezabezpieczonych Obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej (…), Spółka informuje, że Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 złotych, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 25 mln złotych. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,50 punktu procentowego.
Spółka wykupi Obligacje serii AG2 w dniu 6 lutego 2024 r., przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych Obligacji na własne żądanie. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (…), informacja o szczegółowych warunkach oferty Obligacji udostępniona zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta www.kruksa.pl.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 3/2019


Date: January 14th 2019


Subject: Resolution of the Management Board on issue of bonds under the
Fifth Public Bond Issue Programme


Legal basis: Art. 17.1 of MAR – Inside information


Text of the report:


Further to Current Report No. 54/2017 of December 7th 2017 on the launch
Fifth Public Bond Issue Programme (the “Programme”), the Management
Board of KRUK S.A. (the “Issuer” or “Company”) announces that on January
14th 2019 it passed a resolution on the issue of Series AG2 bonds
(“Bonds”) and determination of their final terms and conditions. The
Bonds are covered by the base Prospectus approved by the Polish
Financial Supervision Authority on April 16th 2018, available from the
Company’s website: www.kruksa.pl.


The issue will comprise up to 250.000 unsecured bearer Bonds in
book-entry form, which will be offered in a public offering. The Issuer
will seek to introduce the Bonds to trading on the regulated Catalyst
market operated by the Warsaw Stock Exchange.


In compliance with Art. 54.3 of the Public Offering Act, the Company
announces that the Bonds will be offered at the issue price equal to
their nominal value of PLN 100 per bond, and that their total nominal
value will not exceed PLN 25m. The Bonds will bear interest at a
variable rate equal to 3M WIBOR (the rate charged for three-month
borrowings denominated in PLN on the Polish interbank market) plus a
fixed margin of 3.50 percentage points.


The Company will redeem the Bonds on 6th February 2024, with the
provision that the Issuer will have the right to early redeem all or a
part of the Bonds at its own option. The Company also reports that
pursuant to Art. 24.1 of the Public Offering Act information on the
detailed terms and conditions of the Bonds will be published on the
Issuer’s website www.kruksa.pl.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-14 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2019-01-14 Michał Zasępa Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl