218,40 zł
-0,64% -1,40 zł
Kruk SA (KRU)

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-08
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych KRUK S.A. w roku obrotowym 2018:
- Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 rok zostanie opublikowany 4 marca 2018 roku,
- Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 rok zostanie opublikowany 26 kwietnia 2018 roku,
- Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku zostanie opublikowany 9 września 2018 roku.
- Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku zostanie opublikowany 28 października 2018 roku.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w roku 2018 kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia, w miejsce publikacji odrębnych jednostkowych i skonsolidowanych raportów odpowiednio kwartalnych i półrocznych.
Spółka informuje ponadto, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 1/2018


Date of the report: January 8th 2018


Subject: Dates of publication of interim reports in 2018


Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and
periodic information


Text of the report:


Acting pursuant to Par. 103.1 of the Regulation of the Minister of
Finance of February 19th 2009 on current and periodic information (the
“Regulation”), the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”)
announces the release dates for the Company’s full-year and interim
reports to be published in the financial year 2018:


– Separate and consolidated full-year reports for 2017 will be published
on March 4th 2018,


– Consolidated Q1 2018 report will be published on April 26th 2018,


– Consolidated H1 2018 report will be published on September 9th 2018,
and


– Consolidated Q3 2018 report will be published on October 28th 2018.


The Company further announces that in 2018 it will continue to publish
consolidated quarterly reports containing quarterly financial
information referred to in Par. 83.1 of the Regulation and a
consolidated half-year report containing condensed half-year financial
statements referred to in Par. 83.3 of the Resolution instead of
separately publishing quarterly and half-year consolidated and separate
reports.


The Company also announces that pursuant to Par. 101.2 of the
Regulation, it will not publish consolidated quarterly reports for Q2
and Q4 2018.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-08 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2018-01-08 Michał Zasępa Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl