157,90 zł
-0,50% -0,80 zł
Kruk SA (KRU)

Przydział niezabezpieczonych obligacji na okaziciela.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2018
Data sporządzenia: 2018-10-12
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Przydział niezabezpieczonych obligacji na okaziciela.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 9 października 2018 roku w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 12 października 2018 roku powziął informację o uplasowaniu przez Dealera w imieniu Emitenta niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AE3 (Obligacje) i ich zaewidencjonowaniu w ewidencji depozytariusza. Zgodnie z powziętą informacją, Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji doszła do skutku i że zostało przydzielonych 35 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 PLN oraz o łącznej wartości emisyjnej 35 mln PLN. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 350 punktów bazowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 37/2018


Date of the report: October12th 2018


Subject: Allotment of unsecured bearer bonds.


Legal basis: Art. 17.1 of MAR – Inside information


Text of the report:


Further to Current Report No. 36/2018 of October 9th 2018 on the issue
of bonds, the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”, the
“Issuer”) announces that on October 12th 2018 it became aware of
successful placement by the Dealer, acting on behalf of the Issuer, of
the Series AE3 unsecured bearer bonds (the “Bonds”) and their entry in
the depositary register. Based on the information, the Company’s
Management Board concluded that the Bond issue was successful and that
35.000 Bonds had been allotted, each with a nominal value per bond equal
to the issue price of PLN 1,000 (with a total value amounting to PLN
35m). The Bonds will bear interest at 3M WIBOR plus a fixed margin of
350 basis points.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-12 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2018-10-12 Michał Zasępa Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl