218,40 zł
-0,64% -1,40 zł
Kruk SA (KRU)

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-12
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje o Komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano, że w dniu 13 grudnia 2017 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 63 684 akcji Spółki. Akcje, o których mowa powyżej zostały oznaczone kodem ISIN: PLKRK0000010.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu rejestracji ww. akcji wyemitowanych w ramach kapitału warunkowego w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych S.A. nastąpi zapisanie akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, a tym samym (zgodnie z art. 452 § 1 w zw. z art. 451 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych) - podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję 63 684 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2014 r.
Po zapisaniu akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych inwestorów kapitał zakładowy Emitenta wyniesie 18 807 900 zł i dzielił się będzie na 18 807 900 akcji, z których będzie przysługiwało prawo do 18 807 900 głosów na walnym zgromadzeniu KRUK S.A.

Po zapisaniu akcji Emitenta na rachunkach papierów wartościowych inwestorów struktura kapitału zakładowego będzie przedstawiała się następująco:

- 2 692 220 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 11 366 600 akcji na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 1 250 000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 491 520 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 1 100 000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 843 876 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 63 684 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda,

- 1 000 000 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 56/2017


Date: December 12th 2017


Subject: CSDP Operations Department announcement of the registration of
Series F shares


Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and
periodic information


Text of the report:


In reference to Current Report No. 53/2017 dated November 30th 2017 the
Management Board of KRUK S.A. (“Company” or “Issuer”) informs that the
Operations Department of the Central Securities Depository of Poland has
issued an announcement stating that, on December 13th 2017 a total of
63,684 shares in the Company will be registered with the Central
Securities Depository of Poland, under ISIN code: PLKRK0000010.


The Company further announces that on the date of registration with the
Central Securities Depository of Poland of the above KRUK S.A. shares
issued as part of a conditional share capital increase, the shares will
be registered in the investors’ securities accounts, and consequently
(in accordance with Art. 452.1 in conjunction with Art. 451.3 of the
Commercial Companies Code), an increase in the Company’s share capital
within the limits of the conditional share capital, through the issue of
63,684 Series F ordinary bearer shares with a par value of PLN 1 per
share pursuant to Resolution No. 26/2014 of the Annual General Meeting
of KRUK S.A. dated May 28th 2014, will be effected.


Following registration of the Issuer’s shares in the investors’
securities accounts, the Issuer’s share capital will be PLN 18,807,900
and will be divided into 18,807,900 shares conferring the right to
18,807,900 votes at the Company’s General Meeting.


Following registration of the Issuer’s shares in the investors’
securities accounts, the structure of the Issuer’s share capital will be
as follows:


- 2,692,220 Series A bearer shares with a par value of PLN 1 per share,

- 11,366,600 Series AA bearer shares with a par value of PLN 1 per share,

- 1,250,000 Series B bearer shares with a par value of PLN 1 per share,

- 491,520 Series C bearer shares with a par value of PLN 1 per share,

- 1,100,000 Series D bearer shares with a par value of PLN 1 per share

- 843,876 Series E bearer shares with a par value of PLN 1 per share

- 63,684 Series F bearer shares with a par value of PLN 1 per share and

- 1,000,000 Series G bearer shares with a par value of PLN 1 per share.

Detailed legal basis: Par. 34.1.1 of the Regulation of the Minister of
Finance of February 19th 2009 on current and periodic information […].


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-12 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2017-12-12 Michał Zasępa Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl