REKLAMA

KRUK S.A.: Dopuszczenia do obrotu i asymilacja akcji serii F

2021-12-02 18:34
publikacja
2021-12-02 18:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-02
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Dopuszczenia do obrotu i asymilacja akcji serii F
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałą nr 1195/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. stwierdził dopuszczenie i postanowił wprowadzić z dniem 6 grudnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 272.853 akcje zwykłe na okaziciela serii F Emitenta („Akcje”) o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLKRK0000671”.
Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarządu GPW wprowadzenie Akcji do obrotu nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 grudnia 2021 r. asymilacji tych Akcji z akcjami Emitenta będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLKRK0000010”.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oświadczeniem z dnia 1 grudnia 2021 r. postanowił dokonać z dniem 6 grudnia 2021 r. częściowej asymilacji Akcji z akcjami na okaziciela zarejestrowanymi pod kodem „PLKRK0000010”.
Po przeprowadzonej asymilacji z dniem 6 grudnia 2021 r. kodem „PLKRK0000010” oznaczonych będzie 19.012.898 akcji zwykłych na okaziciela KRUK S.A.
Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 56/2021


Date: December 2nd 2021


Subject: Admission of Series F shares to trading and their assimilation
with existing shares


Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and
periodic information


Text of the report:


The Management Board of KRUK S.A. (the “Company” or the “Issuer”)
announces that the Management Board of the Warsaw Stock Exchange (the
“WSE”), by way of its Resolution No. 1195/2021 of November 30th 2021,
declared the admission of, and resolved to introduce – as of December
6th 2021 – to exchange trading on the main market of the WSE, 272,853
Series F ordinary bearer shares in the Issuer (the “Shares”) with a par
value of PLN 1.00 per Share, to which the Central Securities Depository
of Poland (the “CSDP”) assigned ISIN code PLKRK0000671.


Pursuant to the resolution of the WSE Management Board, the introduction
of the Shares to trading will take place on condition that, on December
6th 2021, the Shares are assimilated by the Central Securities
Depository of Poland with the Issuer shares already traded on the stock
exchange, assigned ISIN code PLKRK0000010.


The Company’s Management Board further announces that the Central
Securities Depository of Poland (the “CSDP”), by way of a statement
dated December 1st 2021, decided to perform partial assimilation of the
Shares with the bearer shares registered under ISIN code PLKRK0000010,
effective as of December 6th 2021.


Following the assimilation, as of December 6th 2021, there will be
19,012,898 ordinary bearer shares in KRUK S.A. assigned ISIN code
PLKRK0000010.


Detailed legal basis: Par. 17.1 of the Regulation of the Minister of
Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-02 Piotr Kowalewski Członek Zarządu
2021-12-02 Adam Łodygowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki