KREDYT INKASO S.A.: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii F1 w alternatywnym systemie notowań (Catalyst)

2019-10-29 16:12
publikacja
2019-10-29 16:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-29
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii F1 w alternatywnym systemie notowań (Catalyst)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A., Uchwały nr 256/19 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia na dzień 31 października 2019 roku, pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 210.000 (dwieście dziesięć) obligacji na okaziciela serii F1 wyemitowanych przez Spółkę, o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 zł (dwieście dziesięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLKRINK00253.

Jednocześnie postanowiono określić dla w/w obligacji:
a) dzień ostatniego notowania - 14 kwietnia 2023 r.,
b) jednostkę obrotu - 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną - 100 szt.,
d) symbol – KRI0423.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-29 Maciej Szymański Prezes Zarządu
2019-10-29 Bastian Ringhardt Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki