5,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Kredyt Inkaso SA (KRI)

Zmiana warunków emisji obligacji serii B1

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-23
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Zmiana warunków emisji obligacji serii B1
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent", „Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z 7 marca 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii B1 oraz raportu bieżącego nr 36/2017 z 31 lipca 2017 roku w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii Z i B1, informuje o podjęciu w dniu 23 grudnia 2019 r. przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii B1 („Uchwały”) („Obligacje”).

Do istotnych zmian w warunkach emisji Obligacji należą, w szczególności:
1. Nowy termin zapadalności Obligacji ustalony na dzień 13 grudnia 2024 r.;
2. Od dnia 9 marca 2020 r., zmiana oprocentowania i marży (z WIBOR 6M + 370 punktów bazowych na WIBOR 3M + 490 punktów bazowych);
3. Możliwość częściowej amortyzacji;
4. Dodatkowe kowenanty oparte na następujących współczynnikach:
a. Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA Skorygowana; oraz
b. Wydatki Kapitałowe Na Zakup Portfeli Wierzytelności/Przepływy Pieniężne z Portfeli Wierzytelności.
5. Postanowienia o zabezpieczeniach, które wynikają z emisji obligacji serii F1, z zastrzeżeniem, że po dniu wykupu całości obligacji serii F1, wartość zabezpieczenia Obligacji stanowić będzie 150% wartości obligacji serii A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1, PA01, PA02, Y oraz Z pozostałych do wykupu na dany dzień.

Uchwała Zarządu Emitenta o zmianie warunków emisji Obligacji przewiduje, że w/w zmiany wejdą w życie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od wszystkich obligatariuszy Obligacji serii B1 wyemitowanych przez Spółkę na opisane wyżej zmiany.

W dniu 23 grudnia 2019 r. Emitent uzyskał pisemne zgody obligatariuszy, gdyż zawarł ze wszystkimi obligatariuszami Obligacji serii B1 pisemne porozumienia, na podstawie których każdy obligatariusz wyraził indywidualną zgodę na opisaną powyżej zmianę warunków emisji Obligacji. Wobec powyższego w/w warunki skuteczności zmiany warunków emisji Obligacji zostały spełnione.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-23 Maciej Szymański Prezes Zarządu
2019-12-23 Jarosław Orlikowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.