REKLAMA

KREDYT INKASO S.A.: Wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii F1 w brzmieniu przyjętym przez Zgromadzenie Obligatariuszy serii F1.

2021-07-06 17:00
publikacja
2021-07-06 17:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-06
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii F1 w brzmieniu przyjętym przez Zgromadzenie Obligatariuszy serii F1.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. oświadcza, iż w związku z brzmieniem art. 67 ust 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.) wyraża zgodę na zmiany warunków emisji obligacji serii F1 wyemitowanych przez Emitenta w brzmieniu przyjętym przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii F1 w dniu 2 lipca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-06 Maciej Szymański Prezes Zarządu
2021-07-06 Tomasz Kuciel Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki