REKLAMA

KREDYT INKASO S.A.: Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu.

2019-10-07 13:10
publikacja
2019-10-07 13:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-07
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że na posiedzeniu w dniu 07 października 2019 r. Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. wybrana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. w dniu 25 września 2019 roku (o czym informowano raportem bieżącym nr 40/2019 z dnia 25 września 2019 r.) dokonała wyboru osób pełniących funkcje w Radzie.
Rada ukonstytuowała się w sposób następujący: Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Bogdan Dzudzewicz, Wiceprzewodniczącym Pan Marcin Okoński, Sekretarzem Pan Karol Sowa.

Ponadto, na dzisiejszym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu Spółki („Komitet”) ustalając jednocześnie jego skład na 3 osoby.
W skład Komitetu zostali powołani:
1) Bogdan Dzudzewicz (Przewodniczący Komitetu)
2) Daniel Dąbrowski
3) Karol Szymański

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-07 Maciej Szymański Prezes Zarządu
2019-10-07 Bastian Ringhardt Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki