REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

KREDYT INKASO S.A.: Wstępne informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii L1 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki

2022-07-27 18:39
publikacja
2022-07-27 18:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-27
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Wstępne informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii L1 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z dokonaniem w dniu 27 lipca 2022 r. warunkowego przydziału niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 100,00 złotych każda („Obligacje”), wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji, przekazuje poniższe informacje dotyczące zakończenia subskrypcji Obligacji. Ostateczny przydział Obligacji zostanie dokonany na skutek realizacji przez KDPW instrukcji rozliczeniowych w dniu emisji, co nastąpi po spełnieniu warunku w postaci dopuszczenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obligacje w liczbie 200.000 sztuk zostały zaoferowane inwestorom po cenie emisyjnej 100,00 złotych każda Obligacja, w trybie oferty publicznej („Oferta Publiczna”), w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki do kwoty 150.000.000 złotych („Program”), objętego stosownym prospektem podstawowym, zatwierdzonym przez KNF w dniu 26 sierpnia 2021 r. („Prospekt”). Emisja Obligacji była trzecią przeprowadzoną w ramach Programu.
W trakcie subskrypcji, trwającej od dnia 12 lipca 2022 r. do dnia 26 lipca 2022 r., 269 inwestorów złożyło 309 zapisów na 156.793 sztuki Obligacji. Inwestorom warunkowo przydzielono 156.793 sztuki Obligacji o łącznej wartości nominalnej 15.679.300 złotych. Wartość Oferty Publicznej wynosiła 20.000.000,00 złotych. Stopa alokacji wyniosła 100%.

W odniesieniu do Obligacji nie zawarto umów subemisyjnych.

Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-27 Maciej Szymański Prezes Zarządu
2022-07-27 Iwona Słomska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki