REKLAMA

KREDYT INKASO S.A.: Warunkowa rejestracja obligacji serii L1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

2022-08-01 12:09
publikacja
2022-08-01 12:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-01
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Warunkowa rejestracja obligacji serii L1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, o powzięciu wiadomości o oświadczeniu nr 683/2022 wydanym w dniu 29 lipca 2022 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie do 200.000 obligacji na okaziciela serii L1 („Obligacje”), którym został nadany kod ISIN: PLKRINK00279. Warunkiem rejestracji Obligacji jest ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

Rejestracja Obligacji nastąpi na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, składanych po podjęciu uchwały o dopuszczeniu Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki do łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150 000 000 złotych, objętego prospektem podstawowym, zatwierdzonym w dniu 26 sierpnia 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-01 Iwona Słomska Wiceprezes Zarządu
2022-08-01 Barbara Rudziks Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki