REKLAMA

KREDYT INKASO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. w dniu 2 lipca 2021 r.; zmiany do warunków emisji obligacji serii B1 i G1.

2021-07-02 16:26
publikacja
2021-07-02 16:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Protokol_KISA_ZO_02.07.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-02
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. w dniu 2 lipca 2021 r.; zmiany do warunków emisji obligacji serii B1 i G1.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r., oraz nr 24/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., informuje, że w dniu 2 lipca 2021 r. odbyło się zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii F1 wyemitowanych przez Emitenta ("Zgromadzenie Obligatariuszy"). Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzeń Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd Spółki oddzielnym raportem bieżącym przekaże informację dotyczącą wyrażenia zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii F1 wyemitowanych przez Emitenta w brzmieniu przyjętym przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł dwustronne umowy ze wszystkimi obligatariuszami obligacji serii B1 i G1 w przedmiocie zmian warunków emisji obligacji serii B1 i G1 o treści analogicznej do zmian przegłosowanych przez Zgromadzenie Obligatariuszy serii F1.

Tytułem wynagrodzenia za zmianę warunków emisji serii B1 i G1, Emitent zapłaci obligatariuszom jednorazową opłatę w wysokości 0,25% łącznej aktualnej wartości nominalnej w odniesieniu do obligacji serii B1 i 0,50% łącznej aktualnej wartości nominalnej w odniesieniu do obligacji serii G1.
Załączniki
Plik Opis
Protokoł KISA ZO 02.07.2021.pdfProtokoł KISA ZO 02.07.2021.pdf Protokoł KISA ZO 02.07.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-02 Maciej Szymański Prezes Zarządu
2021-07-02 Tomasz Kuciel Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki