REKLAMA

KREDYT INKASO S.A.: Powołanie osoby zarządzającej

2022-10-25 16:47
publikacja
2022-10-25 16:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-25
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Powołanie osoby zarządzającej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 25 października 2022 r., powołała na okres wspólnej trzyletniej kadencji obejmującej lata 2022-2025, Pana Mateusza Bogutę – na funkcję Członka Zarządu.

Pan Mateusz Boguta ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Wydziale Finansów i Bankowości ze specjalnością: Zarządzanie Ryzykiem (2008 r.). Karierę zawodową rozpoczął w Deloitte Audyt, następnie w latach 2009 - 2011 pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Nadzoru Obrotu. Od 2011 r. do 2013 r. współpracował z Instytutem Rynku Kapitałowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako ekspert ds. rynku kapitałowego. W latach 2013 - 2020 kontynuował karierę zawodową w ATM S.A., zajmując kolejno stanowiska Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektora Kontrolingu oraz Dyrektora Finansowego. Następnie w okresie 2020 r. - 2021 r. piastował funkcję Group CFO w firmie Sunrise Energy.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce Pan Mateusza Boguta:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
- nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej wobec Spółki jako członek jej organu,
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-25 Barbara Rudziks Wiceprezes Zarządu
2022-10-25 Iwona Słomska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki