KREDYT INKASO S.A.: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie Art. 428 §5 kodeksu spółek handlowych.

2019-10-09 09:13
publikacja
2019-10-09 09:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KISA_odpowiedzi_Zarzadu_na_pytania_BEST_zadane_na_ZWZ_25.09.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-09
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie Art. 428 §5 kodeksu spółek handlowych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) przekazuje niniejszym odpowiedzi na pytania zadane w trybie art. 428 §5 kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 września 2019 r.

Pytania akcjonariusza wraz z odpowiedziami stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
KISA_odpowiedzi Zarządu na pytania BEST zadane na ZWZ 25.09.2019.pdfKISA_odpowiedzi Zarządu na pytania BEST zadane na ZWZ 25.09.2019.pdf KISA_odpowiedzi Zarządu na pytania BEST zadane na ZWZ 25.09.2019.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-09 Maciej Szymański Prezes Zarządu
2019-10-09 Jarosław Orlikowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki